У БІНПО РОЗПОЧАТО ПЕРШИЙ ЕТАП КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ, МИКОЛАЇВСЬКІЙ, ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

У БІНПО РОЗПОЧАТО ПЕРШИЙ ЕТАП КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ, МИКОЛАЇВСЬКІЙ, ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

З 13 січня 2020 року науково-педагогічні працівники кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти розпочали перший етап курсів підвищення кваліфікації на базі НМЦ ПТО у Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській областях.

Система професійної (професійно-технічної) освіти на сьогодні підлягає кардинальному переформатуванню, оскільки акценти змістились із державного на регіональний рівень із використанням нових інструментів (у тому числі й трансферних), із залученням роботодавців і ключових стейкхолдерів до розроблення професійних стандартів і фінансування підготовки кадрів.

Виконання завдань реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти потребують випереджувального підходу, упровадження інноваційних технологій навчання, модернізації змісту професійного навчання, залучення соціальних партнерів до розроблення державних освітніх стандартів.Особливої актуальності набуває питання мобільності, конкурентоспроможності та рівня кваліфікації працівників.

Забезпечення якості професійної (професійно-технічної) освіти має відбуватися шляхом формування змісту професійної (професійно-технічної) освіти на компетентнісній основі; модернізації освітнього середовища, що забезпечує інноваційність, доступність, прозорість, гнучкість і відкритість освітнього процесу; удосконалення системи підготовки педагогічних працівників у сфері професійної (професійно-технічної) освіти із залученням до освітнього процесу висококваліфікованих працівників виробництва та сфери послуг.

Над реалізацією цих завдань працюють науково-педагогічні працівники Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.

На заняттях із майстрами виробничого навчання і викладачами професійно-теоретичної підготовки обговорюються актуальні питання та перспективи розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогів ЗП(ПТ)О, здійснюється обмін кращими практиками, проводиться апробація нових форм, методів і прийомів роботи.

На базі Кропивницького вищого училища м. Кропивницький Кіровоградської області з викладачами професійно-теоретичної підготовки практично відпрацьовано актуальне на сьогодні питання розвитку критичного мислення та сучасних освітніх практик (к. псих. н. А.М. Лукіянчук).

А.М. Лукіянчук взяла участь у роботі обласної педагогічної асамблеї "Стратегія розвитку професійної освіти у час освітніх перетворень". Учасники асамблеї глибоко переймаються питаннями реформування професійної освіти та висловили власне бачення вирішення проблем та майбутнього ЗП(ПТ)О.

Семінарське заняття на тему: «Педагогічні технології в професійній діяльності майстра виробничого навчання»  у режимі он-лайн за очно-дистанційною формою навчання на базі «Кропивницького вищого професійного училища» м. Кропивницький провела в.о.завідувача кафедри Харагірло В.Є. Активний діалог, запитання слухачів, бажання запровадити нові технології навчання, відповідати сучасним освітнім викликам – саме таким запам’ятається співпраця з викладачем.

Семінарське заняття на базі Вищого професійного гірничо-будівельного училища м. Горішні Плавні Полтавської області провела доцентка, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту Торба Н.Г.

Сподіваємось, що запропоновані й опрацьовані на КПК форми, методи, прийоми, технології допоможуть модернізувати освітнє середовище, організувати компетентнісний урок виробничого навчання, цікавий за змістом, та інноваційний за наповненням.

Попереду – дистанційний етап курсів підвищення кваліфікації.