ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЯКІСТЬ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЯКІСТЬ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

22.11.2019 р. випусковою кафедрою професійної і вищої освіти ЦІПО традиційно здійснено успішний випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації категорії «заступники директора ЗПТО з навчально-виробничої роботи» (куратор-тьютор к.т.н., доцент Ольга Пащенко, староста – заступник директора з навчально-виробничої роботи ДНЗ «Олександрійський професійний ліцей» Кіровоградської обл. Світлана Шабанова).

Фахівці закладів професійної (професійно-технічної) освіти Вінницької, Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Чернігівської областей та м. Києва мали насичену освітню програму, де серед інших заходів: тематична зустріч із к.п.н., ст.н.сп. Іриною Савченко з проблематики впровадження елементів дуальної системи у професійній освіті; дискусійна панель з обговорення питання онтологічного підходу до створення електронних підручників для ЗП(ПТ)О – модератор к.п.н., ст.н.сп. Національний центр «Мала академія наук України» Андрій Гуралюк; презентування навчально-методичних посібників (автори-розробники д.п.н., проф. Лариса Сергеєва, к.п.н., доц. каф. Вікторія Купрієвич), інші види освітньої діяльності з реалізації основних напрямів розвитку системи професійної (професійно-технічної) освіти визначених у Законі України «Про освіту», що сприяли розвитку професійної мобільності та творчого потенціалу керівних кадрів ПТО.