ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИХ ТРЕНІНГІВ, ЩО ПРОХОДЯТЬ У ЦЕНТРІ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ «Д І А Л О Г»

2020 рік

1. Тренінг «Розвиток навичок ефективного психологічного консультування»

Мета тренінгу: підвищення професійної компетенції психологів, що займаються психологічною консультативною практикою.

У програмі тренінгу:

1. Розвиток навичок активного слухання.

2. Розвиток навичок надання інформації і порад.

3.Розвиток навичок вирішення задач.

4.Знайомство з методикою проведення психологічного консультування.

5.Отримання практичного досвіду проведення консультування за отриманою методикою.

6.Професійне зростання консультанта.

2. «Тренінг особистісного зростання»

Мета тренінгу: вирішення психологічних проблем особистості.

В програмі тренінгу:

1. Аналіз особистісних якостей.

2. Інтеграція в єдине ціле всіх якостей і функцій індивіда, його мислення, тіла і почуттів.

3. Вирішення власних проблем особистості.

4. Оптимізація самооцінки.

5. Активізація ресурсних можливостей особистості.

3. Тренінг «Професійна криза як чинник розвитку особистості керівних кадрів освіти»

Мета тренінгу: формування у студентів – майбутніх фахівців зі спеціальності «Управління навчальними закладами» компетентності щодо конструктивного подоланняпрофесійних криз, які сприятимуть розвитку їх особистості як професіонала.

Тривалість тренінгу: 4 / 6 год.

Завдання тренінгу:

1.  Формування та систематизація знань про особистісні та професійні кризи, чинники та умови їх конструктивного розв’язання.

2.  Оволодіння методами психодіагностики професійних криз.

3.  Оволодіння методами саморегуляції щодо конструктивного подолання професійних криз фахівця.

4.  Розвиток професійно-важливих якостей особистості, актуальних для здійснення психологічної саморегуляції в умовах професійної діяльності.

4. Тренінг «Коучинг в діяльності працівника освіти»

Мета тренінгу: висвітлення сутності та особливостей коучингу, а також ознайомлення з базовими технологіями коучингу в діяльності працівника освіти.

Тривалість тренінгу: 4 / 6 год.

 В програмі тренінгу:

1. Сутність та поняття коучингу.

2. Основні види коучингу.

3. Базові технології коучингу.

4. Активізація ресурсів особистості на основі коучинг-підходу.

5. Тренінг «Вибір професії та місця роботи. Профорієнтація  «Магеллано університет» »

Мета тренінгу: сприяти формуванню вмінь та навичок молодої людини,  що необхідно для обрання майбутньої професійної діяльності.

Тривалість тренінгу: 4 / 6 год.

В програмі тренінгу:

Тестування «Магеллано Університет» допомагає: 

 • виявити схильності і здібності підлітка до різних видів діяльності;
 • визначити професійну сферу, в якій майбутній студент зможе максимально реалізувати свої здібності, а значить досягти найбільшої ефективності та задоволення від майбутньої професійної діяльності;
 • мотивувати старшокласника самостійно зробити вибір освіти, тобто самостійно прийняти своє, можливо перший, життєво важливе рішення;
 • побудувати стратегію підготовки до вступу до ВНЗ на підставі результатів тестування;
 • досягти взаєморозуміння між батьками і підлітком стосовно його вибору подальшої освіти. 

6. Тренінг для підлітків «Як стати успішним дорослим»

Мета тренінгу: сприяти формуванню психологічно здорових і повноцінних особистих якостей у підлітків, а також системи навичок і умінь, необхідних для самостійного і успішного «дорослого життя».

В ході тренінгу діти відповідять собі на питання:

 • як стати в житті лідером;
 • як знайти своє покликання, свій напрям в професійному розвитку;
 • що для мене дійсно важливо в житті;
 • куди витрачається мій час;
 • коли говорити «Так», а коли «Ні»;
 • як організувати свій день, як розподілити свої сили;
 • що потрібне для вільного, цікавого і безконфліктного спілкування;
 • як розставляти пріоритети, як вчитися легко та із задоволенням;
 • а також багато іншого, що знадобиться для повноцінного, успішного, творчого, динамічного і щасливого дорослого життя.

7. Тренінг подолання кризових станів

Мета тренінгу: вирішення психологічних проблем, які пов’язані з внутрішніми станами особистості.

В програмі тренінгу:

 • пізнання внутрішніх суперечностей психіки суб’єкта, як обумовлюють виникнення проблем;
 • розуміння і усвідомлення мотивів вчинків та поведінки;
 • вирішення проблем особистості;
 • розвиток емпатії, емоційної чутливості, інтуїції, самоаналізу, саморефлексії та навичок аналізу поведінкового матеріалу; 
 • упередження фрустрації, депресії та розчарувань.