Гордієнко Наталія Василівна

Гордієнко Наталія Василівна

Завідувач відділу
Кандидат психологічних наук

Освіта вища

Досвід роботи 21 рік

Здійснює керівництво відділом з питань організаційно-аналітичного та документального забезпечення освітнього процесу в ЦІПО.

Координує роботу та проводить інструктивно-методичне консультування кураторів / кураторів-тьюторів груп слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Займається супроводом слухачів, які підвищують кваліфікацію за кошти фізичних і юридичних осіб.

Бере участь у роботі комісій та тимчасових творчих колективів з питань удосконалення організації й нормативно-правового забезпечення підвищення кваліфікації слухачів.

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації у ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за категоріями та темами:

 • «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів» (свідоцтво  СП № 35830447/2858-20 від 11.12.2020 р.).

 • «Керівники закладів ППО (ректори, проректори, директори, заступники директорів, завідувачі кафедр та структурних підрозділів)» (свідоцтво  СП № 35830447/1921-21 від 01.10.2021 р.).

 • «Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (12 год / 0,4  кр. ECTS) і вдосконалив(-ла) цифрову компетентність (сертифікат № 0039/22К від 22 червня 2022 р.).

Опанування міжнародного та вітчизняного досвіду наукової та науково-педагогічної діяльності

 • Міжнародне стажування «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (Україна-Польща) (The Certificate Supplement SZFL-000650)

 • Вебінар «Як створити Центр забезпечення якості освіти – досвід Університету Ватерлоо»  (м. Київ, 27 квітня  2021р.;)

 • Вебінар «Електронне документування. Створення електронних документів» Модератор - Л. А. Карташова (м. Київ, 02.02.2021 р.);

 • International Online Seminar «Applied Psychology in the Context of Societal Changes: Organizational Psychology Achievements and Perspectives» (2021 Kyiv – Chisinau, 29th September);

 • ІV Науково-практичний семінар із міжнародною участю «Організація електронного документообігу в закладах освіти та органах державної влади» (м. Київ, 26 травня  2022р.);

 • Цикл семінарів українсько-австрійського проєкту: «Кризове втручання» (06.04.2022-28.04.2022р.)

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні (м. Київ, 15-28 квітня 2022 р.);

 • Вебінар «Вивчення освітніх потреб здобувачів освіти в умовах воєнного стану» (м. Київ 19.04.2022р.);

 • Вебінар «Самоорганізація. як ефективно управляти собою в умовах війни» (28.04.2022р.);

 • Вебінар «Актуальні проблеми державно-громадського управління освітою» (14.05.2022р.);

 • Вебінар «Інформаційна безпека педагогічного працівника» (09.06.2022р.); 

 • Вебінар «Актуальні аспекти професійної діяльності педагога: дислексія як реалія сучасної школи» (16.06.2022р.);

 • Вебінар до всесвітнього дня психічного здоров’я «Психічне здоров’я фахівців психологічних служб: виклики й практика збереження» (10.10.2023 р.).

Короткострокові курси у рамках Акції «ОСВІТНЯ ВАТРА ПЕРЕМОГИ» Центральний інститут післядипломної освіти, Український відкритий університет післядипломної освіти:

 • «Креативні методи візуалізації навчального тексту (на прикладі медіаосвітніх коміксів)» (сертифікат №129/23Д виданий 17.03.2023 р.);

 • «Методологія та практика професійного розвитку менеджера освіти. Лідерство і менеджмент: виклики НУШ» (сертифікат №300/23Д виданий 22.03.2023 р.);

 • «Психологічне здоррвя особистості в умовах війни і повоєнний час» (сертифікат №602/23Д виданий 22.03.2023 р.);

 • «Цифрові інструменти для дистанційного навчання в кризових умовах» (сертифікат №929/23Д виданий 23.03.2023 р.);

 • «Формування трудового потенціалу держави та професійна підготовка кадрів для економіки України в умовах глобальних викликів і сучасних загроз» (сертифікат №1124/23Д виданий 24.03.2023 р.);

 • Цифрове життя в освіті: що має вміти педагог у кризових умовах» (сертифікат №1222/23Д виданий 29.03.2023 р.);

 • «Інструменти створення персонального сайту викладача» (сертифікат №1271/23Д виданий 29.03.2023 р.);

 • «Щоденне управління собою залежно від типу особистості: шлях до успіху» (сертифікат №1369/23Д виданий 30.03.2023 р.);

 • Цифровий інструментарій для створення навчального контенту та супроводу навчання на відстані» (сертифікат №1307/23Д виданий 30.03.2023 р.);

 • «Академічна доброчесність як дієвий механізм забезпечення якості освіти» (сертифікат №2470/23Д виданий 4.04.2023 р.);

 • «Дитяча травма війни: індикатори та умови подолання. Хібукі-терапія як засіб підтримки та відновлення здоров’я» (сертифікат №1609/23Д виданий 04.04.2023 р.);

 • «Українська освіта в умовах воєнного стану: актуальні напрями можливих проєктів» (сертифікат №2735/23Д виданий 05.04.2023 р.);

 • «Технологія використання моделі управління розвитком творчого потенціалу вчителів» (сертифікат №2795/23Д виданий 06.04.2023 р.);

 • «Тренди, ризики та детермінанти розвитку консалтингової діяльності в закладі освіти» (сертифікат №2861/23Д виданий 07.04.2023 р.);

 • «Особистісно розвивальні педагогічні технології як сучасна освітня зброя» (сертифікат №3499/23Д виданий 13.04.2023 р.);

 • «Інформаційне протиборство: історичний аспект» (сертифікат №3616/23Д виданий 14.04.2023 р.);

 • Технологія забезпечення психічного здоров’я персоналу освітніх організацій в умовах війни» (сертифікат №3735/23Д виданий 19.04.2023 р.);

 • ChatGPT: ворог чи друг» (сертифікат №4099/23Д виданий 19.04.2023 р.);

 • «Модернізація управління освітою в умовах світових викликів» (сертифікат №4223/23Д виданий 20.04.2023 р.);

 • «Толерантні навчальні та культурно-освітні практики: наративи сьогодення у контексті європейського шляху розвитку» (сертифікат №4394/23Д виданий 21.04.2023р.);

 • Технологія психологічної допомоги українцям, які опинилися в Німеччині під час війни» (сертифікат №4619/23Д виданий 26.04.2023 р.);

 • «Адаптивне управління професійним розвитком фахівців в умовах педагогічної інтернатури» (сертифікат №4999/23Д виданий 28.04.2023 р.).

Офіційні відзнаки і нагороди:

 1. Подяка Національної академії педагогічних наук України (2022 р.);

 2. Диплом ІІІ ступеня за аналітичну доповідь «Стан. Проблеми і перспективи діяльності Центрального інституту післядипломної освіти» (2023р.)