Гордієнко Наталія Василівна

Гордієнко Наталія Василівна

Завідувач відділу
Телефон
(044)481-38-26

Освіта вища

Досвід роботи 21 рік

Здійснює керівництво відділом з питань організаційно-аналітичного та документального забезпечення освітнього процесу в ЦІПО.

Координує роботу та проводить інструктивно-методичне консультування кураторів / кураторів-тьюторів груп слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Займається супроводом слухачів, які підвищують кваліфікацію за кошти фізичних і юридичних осіб.

Бере участь у роботі комісій та тимчасових творчих колективів з питань удосконалення організації й нормативно-правового забезпечення підвищення кваліфікації слухачів.

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації у ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти»:

 1. «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів» (свідоцтво  СП № 35830447/2858-20 від 11.12.2020 р.).
 2. «Керівники закладів ППО (ректори, проректори, директори, заступники директорів, завідувачі кафедр та структурних підрозділів)» (свідоцтво  СП № 35830447/1921-21 від 01.10.2021 р.).

Опанування міжнародного та вітчизняного досвіду наукової та науково-педагогічної діяльності

 1. Міжнародне стажування «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (Україна-Польща) (The Certificate Supplement SZFL-000650)
 2. Вебінар «Як створити Центр забезпечення якості освіти – досвід Університету Ватерлоо»  (м. Київ, 27 квітня  2021р.)
 3. Вебінар «Електронне документування. Створення електронних документів» Модератор - Л. А. Карташова (м. Київ, 02.02.2021 р.).
 4. International Online Seminar «Applied Psychology in the Context of Societal Changes: Organizational Psychology Achievements and Perspectives» (2021 Kyiv – Chisinau, 29th September)
 5. ІV Науково-практичний семінар із міжнародною участю «Організація електронного документообігу в закладах освіти та органах державної влади» (м. Київ, 26 травня  2022р.)
 6. Цикл семінарів українсько-австрійського проєкту: «Кризове втручання» (06.04.2022-28.04.2022р.)
 7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні (м. Київ, 15-28 квітня 2022 р.)
 8. Вебінар «Вивчення освітніх потреб здобувачів освіти в умовах воєнного стану» 19.04.2022р.
 9. Вебінар «Самоорганізація. як ефективно управляти собою в умовах війни» 28.04.2022р.
 10. Вебінар «Актуальні проблеми державно-громадського управління освітою» 14.05.2022р.
 11. Вебінар «Інформаційна безпека педагогічного працівника» 09.06.2022р. 
 12. Вебінар «Актуальні аспекти професійної діяльності педагога: дислексія як реалія сучасної школи» 16.06.2022р.