Спільна з РОІППО лабораторія психології професіоналізму

Положення про лабораторію психології професіоналізму

Тематичний план наукового дослідження
у межах спільної лабораторії психології професіоналізму (ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти) на 2017 р.

з / п

Тема дослідження.

Номер державної реєстрації.

Вид дослідження (фундаментальне, прикладне)

Напрям та проблема дослідження галузевої теми

(відповідно до «Основних напрямів досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні» НАПН України (2013 р.)

Назва лабораторії. Науковий керівник НДР (прізвище та ініціали, наук. ступінь, вч. звання); виконавці теми

Термін виконання теми.

Етап дослідження

(назва етапу)

Очікувані результати

(кількісні та якісні характеристики продукції)

Експериментальна база

Об’єкти впровадження результатів НДР

за результатами етапу

кінцеві результати

1

Психологічні засади розвитку професіоналіз-му педагогіч-них праців-ників в умовах післядиплом-ної педагог-гічної освіти

Прикладне

 

Дослідно-експеримента-льна робота регіонального рівня (Наказ управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації від 08.07.2016 р.).

Напрям 31. Післядипломна освіта

 

Проблема дослідження: Психолого-педагогічні засади навчання фахівців з вищою освітою. Тенденції реформаційних змін у системі ППО

Лабораторія психології професіоналізмуНауковий керівник НДР: Бондарчук О. І, д. психол. н., проф.,

Координатор проекту:

Гавлітіна Т. М., канд. пед. н., доц.

Виконавці:

ЦІППО ДЗВО УМО:

Євтушенко І. В., канд. психол. н., доц.,

Киричук В. О., канд. пед. н., доц.,

Москальова А. С.,

канд. психол. н., доц.,

Нежинська О. О., канд. психол. н., доц.,

Пінчук Н.І.,

канд. психол. н., доц.

Рівненський ОІППО

Т. В. Абрамович, методист  з психології, В. М. Вронська,

ст. викладач,

Н. О. Глущук,

Зав РМК Здолб. р-ну

О. М. Лютко, канд. філософ. н.,

О. Г. Мельничук,

ст. викладач,

В. В. Папуша, ст. викладач,

О. В. Регеза,

Зав. РМК Костопл. р-ну;

Л. М. Смольська

канд. психол. н., доц., Н. В. Фадєєва,

ст. викладач,

Ю. С. Шевчук, ст. викладач,

І. П. Шпичак ст. викладач

01.01.2016 – 31.12.2019

Етап 1. Експеримент-тальний (січень-грудень 2017 р.)

 

Комплекс психодіагностич-них методик дослідження професіоналізму педагогічних працівників (1 др. арк.),

наук. звіт  за результатами емпіричного дослідження

наук. статті (1,5 др. арк.)

  • Теоретична модель професіоналізму педагогічних працівників

(0,5 др. арк.)

  • Комплекс психодіагностичних методик дослідження професіоналізму педагогічних працівників

(1 др. арк.),

  • Методичні рекомендації з психолого-педагогічного забезпечення розвитку професіоналізму педагогічних працівників

(3 др. арк.).

  • Заключний науковий звіт

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

Рівненська область Здолбунівський район:

Здолбунівська гімназія,

Білашівський НВК ЗОШ І-ІІІ с. ДНЗ Дерманський НВК І ст.- гімназія»

Костопільський район

Костопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №3

Звіздівська ЗОШ І-ІІІ ст.

ДВНЗ УМО НАПН України,

Рівненський обласний інститут після-дипломної педагогічної освіти, управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації

КОМПЛЕКС ПСИХОДІАГНОСТИЧНИХ МЕТОДИК ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ПРОГРАМА науково-практичного семінару лабораторії психології професіоналізму з теми «Психолого-педагогічні засади розвитку професіоналізму педагогічних працівників в освітньому просторі НОВОЇ української школи»

ПРОГРАМА Всеукраїнської Інтернет-конференції «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ОСВІТЯН В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»