Основні напрями діяльності Університету

Основними напрямами діяльності Університету є:

 • післядипломна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціалізація, стажування керівних, педагогічних, науково-педагогічних кадрів галузі освіти, у т.ч. підготовка кадрового резерву керівників закладів та установ освіти;
 • підготовка за інноваційною моделлю спеціалістів відповідно до виданих ліцензій, згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями;
 • проведення науково-дослідної роботи з проблем менеджменту освіти, післядипломної освіти, підготовки управлінських кадрів, економіки освіти та інших проблем і напрямів освітньої діяльності;
 • науково-методичне забезпечення менеджменту освіти, післядипломної освіти та ін.;
 • проведення експертної оцінки наукових, науково-методичних матеріалів з менеджменту освіти та освіти дорослих;
 • надання додаткових освітніх та консультативних послуг;
 • атестація наукових, науково-педагогічних кадрів;
 • поширення передових педагогічних технологій та педагогічних інновацій в галузі освіти дорослих;
 • проведення наукової експертизи педагогічних інновацій;
 • координація наукової, науково-методичної роботи закладів післядипломної освіти;
 • співробітництво із зарубіжними науковими центрами та закладами освіти, обмін інформацією, відрядження працівників на основі обмінів, розробка та реалізація міжнародних програм і проектів та ін.;
 • культурно-освітня та просвітницька діяльність;
 • фінансово-господарська діяльність;
 • видавнича діяльність;
 • здійснення заходів щодо подальшого реформування післядипломної педагогічної освіти відповідно до сучасних вимог та досягнень науки і техніки з урахуванням досягнень провідних університетів світу.