ДЗВО «Університет менеджменту освіти» ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ до аспірантури та докторантури на 2021 рік

Прийом здійснюється за галузями знань та спеціальностями:

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

Спеціалізація

01

Освіта/Педагогіка

011

 

Освітні, педагогічні науки

 

 

05

Соціальні та поведінкові науки

053

Психологія

Психологія особистісного, соціального та організаційного розвитку

 

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

 

Перелік документів, що подають вступники до аспірантури

Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора університету наступні документи:

 • заяву;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними спеціалізації;
 • медичну довідку про стан здоров'я;
 • копію диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном - копію нострифікованого диплома);
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);
 • фотокартку 3х4;
 • копію трудової книжки, завірену печаткою відділу кадрів за місцем роботи;
 • копію ідентифікаційного коду;
 • папку для зберігання особової справи.
 • Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

При вступі до докторантури, крім того, подаються:

 • розгорнутий план-проспект дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук (далі - докторська дисертація);
 • копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном - копія нострифікованого диплома).
 • Диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подається вступником особисто.

Порядок роботи приймальної комісії:

понеділок - п’ятниця з 10.00 до 16.00, обідня перерва - з 13.00 до 14.00;

субота та неділя - вихідний день.

Термін прийому документів: з 01 квітня 2021 р. по 20 травня 2021 р. (у разі потреби додатковий набір за кошти юридичних та фізичних осіб на умовах контракту з 25 серпня по 02 вересня).

Вступні іспити проводяться з 01 червня 2021 р. по 25 червня 2021 р. тау разі додаткового набору за кошти юридичних та фізичних осіб на умовах контракту - з 06 вересня по 10 вересня 2021р..

Початок навчання в аспірантурі з 01 жовтня 2021 року.

 

Інформація щодо вступу розміщена на сайті УМО 

http://umo.edu.ua/postgraduate-postdoctoral/informacia-dlya-vstupu

 

Контакти: м. Київ, 04053, вул. Січових Стрільців, 52-а, каб. 403.

Завідувач аспірантурою Ануфрієва Оксана Леонідівна asp_bingo@ukr.net

Телефон для довідок: (044) 481-38-18; 066-286-91-51.