Запрошуємо на науково-практичну конференцію з міжнародною участю «ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: СУЧАСНІ ТРЕНДИ»

12–13  листопада  2020 р. 
у  Державному  закладі  вищої  освіти «Університет  менеджменту  освіти»
(м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а)
відбудеться  науково-практична  конференція з  міжнародною  участю

«ПРОФЕСІЙНИЙ  РОЗВИТОК  ФАХІВЦІВ  В  УМОВАХ  ЦИФРОВІЗАЦІЇ  СУСПІЛЬСТВА: СУЧАСНІ  ТРЕНДИ»
(Professional Development of Specialists in the Digitized Society: Current Trends – PDSDig–2020),

 

Установи-організатори: Національна академія педагогічних  наук України, Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти», Гуманітарно-природничий університет ім. Яна Длугоша в Ченстохова (м. Ченстохова, республіка Польща), Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти».

 

Насичена змістовна програма конференції передбачає роботу іміджевих суспільно затребуваних секцій із актуальною проблематикою, а саме:

Секція 1. Управління професійним розвитком фахівців у цифровому просторі формальної і неформальної освіти.

Секція 2. Підготовка і професійний розвиток фахівців у цифровому двійнику закладу освіти.

Секція 3. Психологічна безпека учасників освітнього процесу у цифровому освітньому середовищі.

Секція 4. Підготовка управлінців соціально-політичного профілю в умовах цифровізації суспільства: гуманістичний аспект.

Секція 5. Розвиток Soft Skills педагогів  закладів  професійної, фахової  передвищої  та  вищої  освіти  в  умовах  діджиталізації.

 

Календар  конференції:

Електронна  реєстрація  учасників  конференції

до 20 вересня 2020 р.

Подання статей  до програмного комітету
за  посиланням

до 20 вересня 2020 р.
(https://easychair.org/conferences/?conf=pdsdig2020)

Повідомлення  про  прийняття  статті до друку

до 12 жовтня 2020 р.

Подача  виправлених  статей до програмного  комітету

до 26 жовтня 2020 р.

Дні  проведення  конференції

12-13 листопада 2020 р.

 

Детальну інформацію про конференцію та вимоги до оформлення наукових публікацій розміщено на веб-сайті ДЗВО «Університет менеджменту освіти»: 
http://umo.edu.ua/mizhnarodni-naukovo-praktichni-konferenciji-2020-roku/naukovo-praktichna-konferencija-z-mizhnarodnoju-uchastju-profesijnij-rozvitok-fakhivciv-v-umovakh-cifrovizaciji-suspiljstva-suchasni-trendi