ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ЦІПО 20 ВЕРЕСНЯ 2022 РОКУ

20 вересня 2022 року відбулось засідання вченої ради ЦІПО, на якому були розглянуті питання і прийняті відповідні рішення:

Про роботу кафедри МОП з розвитку системи підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування».

Доповідач: З. В. Рябова.

Експертна комісія: Просіна О. В. (голова), Касьян С. П., Гордієнко Н. В.

Інформацію З. В. Рябової, завідувачки кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктора педагогічних наук, професора, про роботу кафедри МОП з розвитку системи підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування взято до відома.

З метою забезпечення якості надання освітніх послуг щодо підвищення кваліфікації зазначеної категорії слухачів кафедрі МОП рекомендовано:

зареєструватися на Освітній платформі у сфері професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування «Портал управління знаннями» НАДС й скласти план заходів з її використання для надання освітніх послуг державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування (до 10 жовтня 2022 р.);

оприлюднити загальну та спеціальну професійні (сертифікатні) програми підвищення кваліфікації державних службовців на сайті УМО (жовтень 2022 р.);

висвітлювати результати проведення курсів ПК зазначеної категорії слухачів на сторінках кафедри на сайті ЦІПО, УМО, соціальних мереж (постійно).

Порушено клопотання перед вченою радою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» про рекомендацію до друку збірника матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти», 21-22 червня 2022 р [ред. кол.: Карташова Л. А. (голов. ред.), Антощук С.В. (технічний редактор)]. Київ: ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2022.

Порушено клопотання перед вченою радою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» про рекомендацію до друку збірника матеріалів науково-практичної конференції: з досвіду діяльності Інклюзивно-ресурсних центрів та Ресурсних центрів інклюзивної освіти «Допомога дітям з особливими потребами під час війни» (автори: А.С. Москальова, М. В. Москальов).