РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 12 листопада 2019 Р.

12 листопада 2019 р. відбулося розширене засідання вченої ради ЦІПО за участю науково-педагогічних і педагогічних працівників усіх структурних підрозділів інституту. На ньому були розглянуті питання: «Наукова діяльність кафедри філософії і освіти дорослих за темою НДР «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (РК № 0117 U002380, 2017-2019): основні науково-прикладні результати та освітні інновації» (доповідачі: Я. Л. Швень, доцентка кафедри філософії і освіти дорослих, кандидатка психологічних наук, Рябова З. В. завідувачка кафедри менеджменту освіти і права, докторка педагогічних наук, професорка);  «Сучасні підходи, методи та технології організації освітнього процесу на семінарах-практикумах в умовах курсів підвищення кваліфікації керівників і методичних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (доповідачі: Л. М. Сергеєва, завідувачка кафедри професійної та вищої освіти, докторка педагогічних наук, професорка, О.І.Бондарчук, завідувачка кафедри психології управління, докторка педагогічних наук,  професорка); «Про виконання рішень вченої ради ЦІПО від 16 квітня 2019р. «Виконання рішення вченої ради від 06 листопада 2018 р. з питання «Психологічна складова моніторингу якості підвищення кваліфікації керівників закладів освіти» (доповідач: О.І.Бондарчук, завідувачка кафедри психології управління, докторка педагогічних наук,  професорка); «Схвалення плану -  графіка підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти у ЦІПО на 2020 р.»  (доповідач: Н. В. Гордієнко, завідувачка навчального відділу ЦІПО); «Про стан навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації на дистанційному етапі та перспективи вдосконалення» (доповідач: Л.А.Карташова, заступниця директора з дистанційного навчання, докторка педагогічних наук, професорка)

Голова Вченої Ради ЦІПО, директорка інституту Т. М. Сорочан, докторка педагогічних наук, професорка, вручила Сертифікат учасника Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці» науково-педагогічним працівникам кафедри професійної і вищої освіти. Конференцію проведено в рамках педагогічного експерименту всеукраїнського рівня на базі Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею (наказ МОН України № 665 від 13.06.2016 р.) 
Науковий керівник – Л.М. Сергеєва, завідувачка кафедри професійної та вищої освіти, докторка педагогічних наук, професорка.

В рамках засідання відбувся черговий етап конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Водночас, з метою забезпечення освітнього процесу, вчена рада ЦІПО схвалила та рекомендувала до друку навчально-методичні матеріали, а саме:

  1. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: програма ІV-ої Всеукраїнської Інтернет-конференції 16 жовтня 2019 р. м. Київ. За наук. ред. В.В. Сидоренко. Упорядкування: Я.Л. Швень, Н.П. Волинець. К.: Агроосвіта, 2019. 46 с.
  2. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІV-ої Всеукраїнської Інтернет-конференції 16 жовтня 2019 р. м. Київ ⁄ за наук. ред. В.В.Сидоренко; упорядкування Я.Л. Швень, М.І. Скрипник. К.: Агроосвіта, 2019. 250 с
  3. Розвиток професійного самопізнання педагогічних, науково-педагогічних працівників у системі формальної та інформальної освіти: електронний збірник авторських науково-методичних розробок: авторський колектив / загальна ред. Я. Л. Швень. – К.: ЦІПО, 2019. – 190 с.
  4. Скрипник М.І. Інновації та експериментування у навчанні. Частина 1. Освіта та інновації: від загального до конкретного: Робочий зошит із дисципліни циклу професійної підготовки аспірантів ІІ курсу навчального плану підготовки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». К.: ЦІПО, 2017. 32 с.
  5. Скрипник М.І.  Шкільний урок ХХI ст.: типи, проєкти, аналіз: Нотатник педагога. К.: ЦІПО, 2019. 196 с.
  6. Просіна О.В. Управлінська діяльність керівника закладу позашкільної освіти в умовах соціальних трансформацій: спецкурс / Ольга Володимирівна Просіна. К.: Агроосвіта , 2019. 270 с.
  7. Гордієнко Н. В. Психологічна компетентність працівників районних (міських) методичних кабінетів центрів): сутність і умови розвитку / Н. В. Гордієнко: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної освіти. – К., 2019 – 57 с.
  8. Казакова С. В. Розвиток психологічної готовності керівників закладів професійно-технічної освіти до маркетингу освітніх послуг / С. В. Казакова. – .2019 – 57 с.