Розширене ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 17 квітня 2018 року

17 квітня 2018 рокувідбулося розширене ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ за порядком денним:

1. Інтерактивні форми, методи та технології навчання слухачів кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ на дистанційному етапі проведення курсів підвищення кваліфікації.

Доповідач: С. П. Касьян
Експертна комісіядля вивчення питання:
Л. Ф. Панченко (голова);
О. І. Бондарчук;
О. В. Пащенко.

2. Маркетинг освітніх послуг для слухачів курсів підвищення кваліфікації, закріплених за кафедрою філософії і освіти дорослих.

Доповідачі: В. В. Сидоренко, А. Б. Єрмоленко
Експертна комісіядля вивчення питання:
Л. М. Сергеєва (голова);
Н. А. Зінчук;
Н. В. Гордієнко.

3. Нормативне забезпечення підвищення кваліфікації у контексті Закону України «Про освіту» та його реалізація в освітньому процесі у ЦІППО.

Доповідачі: Т. М. Сорочан, Л. М. Оліфіра, Н. В. Гордієнко
Експертна комісіядля вивчення питання:
Н. І. Яковець (голова);
Н. І. Клокар;
В. Г. Станкевич.

4. Затвердження навчального плану підготовки магістрів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 2018 року набору.

Доповідач: Н. В. Любченко

5. Про виконання рішень вченої ради ЦІППО від 13.02.2018 р.

Доповідач: Л. М. Оліфіра

6. Про затвердження навчально-методичних матеріалів для слухачів курсів підвищення кваліфікації та інших розробок.

Доповідач: О. О. Нежинська

6.1. Нова українська школа: виклики для професійного розвитку педагогічних працівників: програма круглого столу з онлайн-трансляцією, 22 лютого 2018 р., Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», м. Київ ⁄ за ред. В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник. – К. : Агроосвіта, 2018. – 56 с.

6.2. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: програма ІІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 19 квітня 2018 р., м. Київ ⁄ за ред. В. В. Сидоренко, Н. В. Любченко. – К. : ЦІППО, 2018. – 50 с.

6.3. Толока позашкільників: методичний путівник / О. В. Просіна / за наук. ред. проф. Т. М. Сорочан, В. В. Сидоренко. – К. : СПД Резников В. С., 2018.

6.4. Робота викладача в системі управління навчанням eFront / С. П. Касьян : посібник. – К. : ДВНЗ УМО НАПН України, 2018.

6.5. Використання проективних методів у роботі психолога в умовах освітньо-виховного процесу : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / І. В. Євтушенко. ‑ К. НАПН України, Ун-т менедж. освіти, 2017. – 36 с.

6.6. Про схвалення Положення про Сертифікат учасника заходів та порядок його видачі у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

Доповідач: Л. М. Оліфіра

7. Різне.