ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 05 грудня 2017 р

05 грудня 2017 р. відбулося розширене ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ за порядком денним:

1. Про конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України:

СПИСОК
претендентів, допущених до конкурсу на заміщення посад
науково-педагогічних працівників ЦІППО УМО

з/п

ПІБ

Посада, на яку допущено

З якого року працює на цій посаді

КАФЕДРА ВІДКРИТИХ ОСВІТНІХ СИСТЕМ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

1.

ЛЯХОЦЬКА Лариса Леонідівна

професор

04.01.2016

2.

АНТОЩУК Світлана Володимирівна

доцент

03.01.2017

3.

АНДРОС Мирослав Євгенійович

старший викладач

02.06.2017

4.

ГУЩИНА Наталія Іванівна

01.03.2017

КАФЕДРА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ

5.

ГУСЄВ В’ячеслав Олександрович

професор

16.02.2015

6.

КЛОКАР Наталія Іванівна

12.01.2016

7.

СУПРУН В’ячеслав Васильович

01.09.2016

8.

ПРОТАСОВА Наталія Георгіївна

02.10.2017

9.

ЛЮБЧЕНКО Надія Василівна

доцент

01.10.2015

10.

ПАХОМОВА Мілана Володимирівна

старший викладач

16.09.2015

11.

ГОСТЄВА Олена Михайлівна

11.01.2016

12.

КОЗЕНКО Роман Володимирович

15.02.2016

13.

ФАРУХШИНА Марина Шаміліївна

 

14.

КУПРІЄВИЧ Вікторія Олександрівна

01.11.2016

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

15.

СИДОРЕНКО Вікторія Вікторівна

завідувач кафедри

01.03.2017

16.

НАУМОВА Вікторія Юріївна

старший викладач

01.01.2009

17.

ФАРУХШИНА Марина Шаміліївна

 

18.

РОДИГІНА Ірина Вікторівна

 

19.

ГРИБОНОС Євгенія Юріївна

 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ

20.

МОСКАЛЬОВА Алла Степанівна

професор

16.01.2017

21.

ЄВТУШЕНКО Ірина Володимирівна

доцент

30.09.2015

КАФЕДРА УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ І ПРАВА

22.

ДЕЙ Марина Олександрівна

завідувач кафедри

24.10.2016

23.

ВАСИЛЮК Алла Володимирівна

професор

22.11.2015

24.

ТЕРЕМЕЦЬКИЙ Владислав Іванович

29.05.2017

25.

МОЛЧАНОВА Алевтина Олександрівна

доцент

04.01.2016

26.

АНТОНЮК Людмила Анатоліївна

старший викладач

01.02.2016

2. Результати вивчення рівня задоволеності споживачів наданням освітніх послуг і встановлення зворотного зв’язку зі слухачами.

Доповідачі: Н. В. Гордієнко,
завідувачі кафедр

3. Звіт про роботу ЦІППО за 2017 рік. Завдання на 2018 рік.

Доповідач: Т. М. Сорочан,
Н. В. Гордієнко,
завідувачі кафедр 

4. Про організацію та проведення у 2018 р. дослідно-експериментальної роботи кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ ЦІППО за темою: «Впровадження технологій змішаного навчання в систему відкритої післядипломної освіти».

Доповідач: Л. Л. Ляхоцька 

5. Про затвердження навчально-методичних матеріалів для слухачів курсів підвищення кваліфікації та інших розробок.

Доповідач: О. О. Нежинська

5.1. Професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної і неформальної післядипломної освіти: електронний збірник спецкурсів : авторський колектив / заг. ред. проф. Т. М. Сорочан. – К. : ЦІППО, 2017. – 200 с.

5.2. Професія – викладач: практикум із дидактики вищої школи : навчально-методичний посібник / ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – К. : 2017. – 231 с. Автор – М. І. Скрипник, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри філософії і освіти дорослих.

5.3. Творча майстерня молодого науковця. Частина 1. Особистісний блок. Сучасний учений: ескапіст & менеджер : Робочий зошит із дисципліни вільного вибору навчального плану I курсу підготовки аспірантів галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». – К. : ЦІППО, 2017. – 57 с. Автор – М. І. Скрипник, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри філософії і освіти дорослих.

5.4. Творча майстерня молодого науковця. Частина 2. Технологічний блок (процес наукового пізнання) ⁄ Розробляємо програму дослідно-експериментальної роботи : Робочий зошит із дисципліни вільного вибору навчального плану I курсу підготовки аспірантів галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». – К. : ЦІППО, 2017. – 43 с. Автор – М. І. Скрипник, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри філософії і освіти дорослих.

5.5. Технологія організації дослідно-експериментальної роботи. Частина 1. Дослідно-експериментальні практики для Нової української школи: Робочий зошит із дисципліни циклу професійної підготовки аспірантів ІІ курсунавчального плану підготовки галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». – К. : ЦІППО, 2017. – 48 с. Автор – М. І. Скрипник, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри філософії і освіти дорослих.

5.6. Технологія організації дослідно-експериментальної роботи. Частина 2. Як подолати проблемні ситуації в програмі дослідно-експериментальної роботи?: Робочий зошит із дисципліни циклу професійної підготовки аспірантів ІІ курсунавчального плану підготовки галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». – К. : ЦІППО, 2017. – 29 с. Автор – М. І. Скрипник, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри філософії і освіти дорослих.

5.7. Розвиток креативності як акмеологічного потенціалу науково-педагогічних працівників у системі післядипломної освіти : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти. Автор – М. В. Ілляхова, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії і освіти дорослих.

5.8. Особистісний потенціал як чинник подолання професійних криз керівниками загальноосвітніх навчальних закладів : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти. Автор – А. С. Москальова, кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри психології управління.

5.9. Психологічні чинники розвитку творчої активності людей похилого віку : монографія. Автори – А. С. Москальова, кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри психології управління, Л. А. Гончарова, кандидат психологічних наук.

5.10. Теоретичні та методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в систему відкритої післядипломної освіти : методичний посібник ; [колективне видання, за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької, В. В. Олійника] (0,6 др. арк.).

5.11. Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики: матеріали ІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції (28-29 листопада 2017 р., м. Київ) : наукове видання ; за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької, В. В. Дивака. – К. : ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2017 (5,0 др. арк.)

6. Різне.