ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ

Порядок денний: 

 1. Виконання плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців, керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти за І півріччя 2017 року (проміжний звіт)
  Доповідачі: Н. В. Гордієнко, завідувачі кафедр 
 2. Науково-дослідна робота кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ.
  Доповідач: Л. Л. Ляхоцька 
 3. Затвердження програми фахових вступних випробувань для магістрів та аспірантів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування».
  3.1. Затвердження робочих навчальних планів магістрів та аспірантів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування».
  Доповідач: В. В. Супрун 
 4. Затвердження (позапланово) навчального плану магістрів спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право».
  Доповідач: М. О. Дей
 5. Різне.