ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ЦІПО 12 СІЧНЯ 2022 РОКУ

12 січня 2022 року відбулось засідання вченої ради ЦІПО, на якому були розглянуті питання і прийняті відповідні рішення.

1. Про рекомендацію щодо присвоєння вченого звання «доцент» кандидату педагогічних наук, доценту кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІПО, Касьяну Сергію Петровичу.

Доповідач: Т. М. Сорочан

Рекомендовано вченій раді ДЗВО «Університет менеджменту освіти» присвоїти вчене звання «доцент» по кафедрі відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІПО, кандидату педагогічних наук Сергію Петровичу КАСЬЯНУ, як особі, котра набрала 100 % голосів присутніх членів вченої ради ЦІПО.

 

2. Про рекомендацію щодо присвоєння вченого звання «доцент» кандидатці педагогічних наук, завідувачці кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІПО, Антощук Світлані Володимирівні.

Доповідач: Т. М. Сорочан

Рекомендовано вченій раді ДЗВО «Університет менеджменту освіти» присвоїти вчене звання «доцент» по кафедрі відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІПО, кандидату педагогічних наук Світлані Володимирівні АНТОЩУК, як особі, котра набрала 100 % голосів присутніх членів вченої ради ЦІПО.

 

3. Про виконання навчального навантаження науково-педагогічних працівників за 2021 р. та планування його на 2022 р.

Доповідачі: Л. М. Оліфіра, Н. В. Гордієнко, завідувачі кафедр С. В. Антощук, О. І. Бондарчук, О. В. Просіна, З. В. Рябова, Л. М. Сергеєва. 

Роботу кафедр ЦІПО з виконання річного навчального навантаження науково-педагогічних працівників в цілому за 2021 р. визнано задовільною. Завідувачам кафедр  рекомендовано: дотримуватися законодавчих і внутрішніх нормативних документів при плануванні навчального навантаження науково-педагогічних працівників на 2022 р. (січень 2022 р.); забезпечувати рівномірний розподіл частки аудиторного навчального навантаження науково-педагогічних працівників, як штатних, так і сумісників (січень 2022 р.); постійно здійснювати контроль за виконанням навчального навантаження та вчасно коригувати його планові показники в установленому в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» порядку (упродовж року); завідувачу навчальним відділом здійснювати щомісячний контроль за виконанням навчального навантаження кафедрами ЦІПО (щомісячно).

 

4. Про схвалення освітніх (освітньо-професійних / професійних) програм підвищення кваліфікації слухачів ЦІПО.

Доповідач: З. В. Рябова

Схвалено навчальні плани підвищення кваліфікації слухачів Центрального інституту післядипломної освіти на 2022 рік та подати їх на затвердження на Вчену раду ДЗВО «Університет менеджменту освіти»:

  • Директори (заступники директорів) закладів загальної середньої та дошкільної освіти.
  • Директори (заступники директорів, провідні фахівці) бібліотек університетів, академій, інститутів.
  • Розбудова системи забезпечення якості освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти.
  • Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах дошкільної освіти.
  • Освітній менеджмент і маркетинг у розвитку конкурентоспроможності закладів освіти.
  • Розбудова системи забезпечення якості освіти в закладах дошкільної освіти.

 

5. Про схвалення навчальних планів підвищення кваліфікації слухачів ЦІПО

Доповідач: З. В. Рябова

Схвалено навчальні плани підвищення кваліфікації слухачів ЦІПО за 15 категоріями слухачів КПК, що закріплені за кафедрою менеджменту освіти та права: «Інноваційний менеджмент та педагогіка партнерства в ЗЗСО»; «Директори (заступники директорів) інститутів, декани (заступники деканів) факультетів університетів, академій, інститутів»; «Директори (заступники директорів) закладів загальної середньої та дошкільної освіти»; «Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах дошкільної освіти» (двоетапна модель); «Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах дошкільної освіти» (триетапна модель); «Завідувачі (начальники) кафедр та структурних підрозділів університетів, академій, інститутів»; «Освітній менеджмент і маркетинг у розвитку конкурентоспроможності закладів освіти»; «Начальники (завідувачі) відділів кадрів, навчальних (навчально-методичних) відділів, відділів забезпечення якості освіти та моніторингу університетів, академій, інститутів»; «Директори (заступники директорів, провідні фахівці) бібліотек університетів, академій, інститутів»; «Розбудова системи забезпечення якості освіти в закладах дошкільної освіти»; «Розбудова системи забезпечення якості освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти»; «Розбудова системи забезпечення якості освіти в закладах  позашкільної освіти»; «Ректори (президенти, начальники), проректори (віце-президенти, заступники начальників) університетів, академій, інститутів»; «Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах ЗСО»; «Менеджмент соціально-педагогічної діяльності у закладі дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти».

 

6. Про схвалення робочих навчальних планів підвищення кваліфікації слухачів ЦІПО (березень-грудень 2022 р.).

Доповідачі: завідувачі кафедр С. В. Антощук, О. І. Бондарчук, О. В. Просіна, З. В. Рябова, Л. М. Сергеєва.

Схвалено такі РНП: «Директори (заступники директорів) закладів загальної середньої та дошкільної освіти»; «Ректори (президенти, начальники), проректори (віце- президенти, заступники начальників) університетів, академій, інститутів»; «Директори (заступники директорів) інститутів, декани (заступники деканів) факультетів університетів, академій, інститутів»; «Начальники (завідувачі) відділів кадрів, навчальних (навчально-методичних) відділів, відділів забезпечення якості освіти та моніторингу університетів, академій, інститутів»; «Директори (заступники директорів, провідні фахівці) бібліотек університетів, академій, інститутів»; «Завідувачі (начальники) кафедр та структурних підрозділів університетів, академій, інститутів»; «Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах ЗСО  (на базі управління освіти Енергодарської міської ради Запорізької області)»; «Розбудова системи забезпечення якості освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти»; «Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах дошкільної освіти»; «Розбудова системи забезпечення якості освіти в закладах дошкільної освіти»; «Розбудова системи забезпечення якості освіти в закладах  позашкільної освіти»; «Освітній менеджмент і маркетинг у розвитку конкурентоспроможності закладів освіти (на базі Черкаського державного технологічного університету)»; «Менеджмент соціально-педагогічної діяльності у закладі дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти (на базі Українського державного центру позашкільної освіти)».

 

7. Про схвалення робочої програми спецкурсу «STEM-школа» (оновлена версія 2022 р.).

Доповідач: С. В. Антощук 

Схвалено робочу програму спецкурсу «STEM-школа» (оновлена версія 2022 р.).