ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ЦІПО 14 ЧЕРВНЯ 2022 РОКУ

14 червня 2022 року відбулось засідання вченої ради ЦІПО, на якому були розглянуті питання і прийняті відповідні рішення:

1. Упровадження результатів наукових досліджень в освітній процес курсів підвищення кваліфікації для категорії слухачів, закріплених на кафедрою ПВО».

Доповідач: Л. М. Сергеєва.

Експертна комісія: О. І. Бондарчук (голова), Н. В. Любченко, М. І. Скрипник

Діяльність кафедри професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» щодо впровадження результатів НДР в освітній процес курсів підвищення кваліфікації для категорій слухачів, закріплених на кафедрою професійної і вищої освіти, схвалено.  Відзначено активність науково-педагогічних працівників кафедри професійної і вищої освіти в упровадженні наукових результатів в освітній процес курсів підвищення кваліфікації. Рекомендовано: розширити спектр тематичних і авторських курсів підвищення кваліфікації як у ДЗВО «Університет менеджменту освіти», так і в Українському відкритому університеті післядипломної освіти (УВУПО) з урахуванням отриманих наукових результатів; забезпечити системне оновлення змісту науково-методичного забезпечення освітнього процесу в розрізі участі НПП в експериментальній роботі всеукраїнського та регіонального рівнів; висвітлити результати моніторингу впровадження результатів НДР в освітній процес у публікаціях НПП кафедри.

 

2. Проміжний звіт про виконання плану-графіка підвищення кваліфікації слухачів у ЦІПО і роботу з потенційним контингентом слухачів».

Доповідач: Н. В. Гордієнко

Ухвалено інформацію «Проміжний звіт про виконання плану-графіка підвищення кваліфікації слухачів у ЦІПО у першому півріччі 2022р. і роботу з потенційним контингентом слухачів» взято до відома; забезпечити своєчасне виконання плану-графіка з урахуванням змін у контингенті (до 30 грудня 2022р.; дирекція ЦІПО, навчальний відділ, завідувачі кафедр).

 

3. «Про запровадження сучасних технологій управління професійним розвитком педагогічних працівників в умовах відкритої освіти».

Доповідач: О. В. Просіна

Експертна комісія: Л. А. Карташова (голова), Л. М. Петренко, Н. І. Пінчук

Роботу науково-педагогічного колективу кафедри філософії освіти і освіти дорослих щодо запровадження сучасних технологій управління професійним розвитком педагогічних працівників в умовах відкритої освіти схвалено. Запропоновано: педагогічним працівникам кафедри продовжувати впровадження в освітню діяльність застосування технологій управління професійним розвитком фахівців для підвищення якості дистанційного освітнього процесу (постійно, завідувачі кафедрами); рекомендувати завідувачам кафедр ЦІПО розглянути питання запровадження сучасних технологій трансформаційного навчання і професійного розвитку фахівців в умовах воєнного стану (серпень 2022 р.; завідувачі кафедрами).

 

4. Про дослідження проблеми трансформації професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в системі неформальної освіти «УВУПО»

Доповідачі: Т. М. Сорочан, завідувачі кафедр

Роботу кафедр з дослідження проблеми трансформації професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в системі неформальної освіти «УВУПО» схвалено. Науковим керівникам НДР запропоновано продовжити дослідження, особливу увагу звернути на одержання запланованих наукових результатів і їх впровадження в освітню діяльність у процесі підвищення кваліфікації різних категорій слухачів.

 

5. Про схвалення Положення про вчену раду структурного підрозділу ДЗВО «Університет менеджменту освіти» – Центрального інституту післядипломної освіти (нова редакція)

Доповідачі: Т. М. Сорочан

Схвалено Положення про вчену раду структурного підрозділу ДЗВО «Університет менеджменту освіти» – Центрального інституту післядипломної освіти (нова редакція) та подано його на затвердження на Вчену раду ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

 

6.  Про схвалення Положення про зберігання документів в електронній формі у Центральному інституті післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти

Доповідачі: Л. М. Оліфіра 

Схвалено Положення про зберігання документів в електронній формі у Центральному інституті післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та подано його на затвердження на Вчену раду ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (додається).

 

7. Різне.

7.1. Про рукопис спецкурсу «Сучасні моделі професійного розвитку працівників закладів освіти» (автор-розробник – д.п.н., проф., Л.М. Петренко).

Доповідачі: Л.М. Петренко

Затверджено рукопис спецкурсу «Сучасні моделі професійного розвитку працівників закладів освіти», підготовлений доктором педагогічних наук, професором Петренко Л.М.

 

7.2. Про затвердження теми дисертаційного дослідження аспірантки Лук’янчикової Тетяни Володимирівни «Розвиток цифрової компетентності вчителів наукових ліцеїв в Україні в умовах відкритої освіти» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Доповідачі: С.В. Антощук

Ухвалено порушити клопотання перед Вченою радою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» про затвердження теми дисертації Лук’янчикової Тетяни Володимирівни «Розвиток цифрової компетентності вчителів наукових ліцеїв в Україні в умовах відкритої освіти» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

Науковий керівник –кандидат педагогічних наук, доцент С.В. Антощук.