Забезпечуємо підготовку керівників закладів освіти об’єднаних територіальних громад до роботи в умовах Нової української школи

Згідно з Планом-графіком підвищення кваліфікації в Центральному інституті післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України кафедрою публічного адміністрування та менеджменту освіти (завідувач – професор Н.І.Клокар) з 08.04 по 12.04.2019 проведено перший етап чергових курсів підвищення кваліфікації з підготовки керівників закладів освіти об’єднаних територіальних громад до роботи в умовах Нової української школи (куратор-тьютор ст.викладач Т.М. Пікож).

Заняття проводилися згідно з навчально-тематичним планом, зміст якого максимально наближений до професійних запитів слухачів і є практико зорієнтованим. Сучасні та традиційні форми навчання (інтерактивні лекції, тематичні дискусії, семінарські та виїзні заняття, науково-практична конференція, тренінги тощо) сприяли розширенню знань слухачів з проблем освітнього менеджменту, удосконаленню вмінь і навичок управління освітою в умовах ОТГ, формуванню ціннісної складової професійних компетентностей керівника нової української школи.  Ефективне поєднання різних форм занять сприяло встановленню атмосфери взаємної довіри і поваги, налагодженню ділових зв’язків і дружні стосунків, спонукало до обміну кращим досвідом професійної  діяльності.

Під час занять, які проходили у доброзичливій і довірливій атмосфері, слухачі активно обговорювали важливі питання управлінської роботи директора сучасної школи, проблеми та перспективи роботи закладів і установ освіти ОТГ  в умовах формування Нової української школи, децентралізації управління освітою та її впливу на формування ефективної системи освіти місцевої громади (професор Н. І. Клокар), професійний розвиток працівників галузі освіти в умовах реформ (професор Т.М.Сорочан, доцент Л.М. Оліфіра), розвиток систем менеджменту якості в системі  освіти ОТГ (доц. Т.Є. Рожнова), правове регулювання функціонування закладів і системи освіти ОТГ, сучасні підходи,  результативність і ефективність управління школою в умовах місцевої громади (професор В.В. Супрун). Спецкурс за вибором та лекції провели доценти Н. В. Любченко та Н. А. Зінчук.      

Приємною і теплою стала зустріч директорів закладів освіти ОТГ з президентом НАПН України академіком В.Г. Кременем, першим віце-президентом академіком В.І. Луговим, ректором Університету менеджменту освіти професором М.О. Кириченком. У процесі спілкування учасники зустрічі мали можливість обмінятися думками щодо змісту і ходу реформ в освіті, перших результатів впровадження Концепції «Нова українська школа», розкрити бачення шляхів розвитку освіти в ОТГ і побудови демократичної моделі управління закладом загальної середньої освіти. Присутні відзначили високу зацікавленість керівників закладів освіти у подальшому навчанні та професійному розвитку, бажання оволодівати сучасними технологіями навчання і освітнього менеджменту.

Слухачі висловили слова вдячності керівництву Університету і викладачам кафедри публічного адміністрування та менеджменту освіти за якісну організацію і зміст курсів ПК, а також підкреслили, що у процесі навчання вони не лише збагатилися  знаннями і творчими ідеями, обмінялися досвідом, але й отримали наснагу для подальшого професійного розвитку й творчої активності.