ІНДИВІДУАЛЬНА ТРАЄКТОРІЯ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТЯН: ЯК ЇЇ ВИЗНАЧИТИ?

19 листопада 2019 р. у межах курсів підвищення кваліфікації методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) в Центральному інституті післядипломної освіти ДВЗО «Університет менеджменту освіти» відбувся семінар-практикум на тему «Індивідуальна траєкторія розвитку особистості педагогічних працівників та її супровід засобами недирективного управління», який провела завідувач кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «УМО» доктор психол. н., проф. О. І. Бондарчук. Одним із ключових моментів семінару стало осмислення можливості побудови індивідуальної траєкторії професійно-особистісного розвитку на основі самопізнання (за даними психодіагностичних методик) професійно важливих якостей особистості як складових професійної компетентності освітян.