ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ PhD: НОВІ ГОРИЗОНТИ

Завідувач кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» брала участь в якості спікера на Всеукраїнській літній школі молодих науковців «Від фундаментальних досліджень до прикладних застосувань в освітній та управлінській діяльності», яка відбулася у м. Скадовську з 15 по 18 вересня 2021 р. Потужний склад викладачів із ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України і його закладів-партнерів (КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти», Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка) провели серію занять зі здобувачами PhD із різних куточків України, створивши інноваційний простір, перебування в якому відкрило нові можливості для професійно-особистісного розвитку молодих учених.

Приємно, що до когорти досвідчених учених долучилась до роботи в якості запрошеного тренера випускниця аспірантури-2021 ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Катерина Сергіївна Балахтар.

Дякуємо всім співорганізаторам Літньої школи, серед яких хочеться відзначити завідувачку аспірантури ДЗВО «УМО» Ануфрієву Оксану Леонідівну http://umo.edu.ua/postgraduate-postdoctoral, а також директора ОЗ «Академічний ліцей» Скадовської міської ради Соценко Ганну Олександрівну https://school1skad.jimdofree.com/.

Особлива подяка команді КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» на чолі із першим проректором Іриною Ярославівною Жоровою за професійну організацію та супровід Літньої школи http://academy.ks.ua/

Сподіваємось на нові, не менш цікаві, пізнавальні, корисні й інноваційні науково-освітні заходи! До нових зустрічей!