21 січня 2019 року розпочалися курси першого етапу підвищення кваліфікації на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

В рамках договору про співпрацю між Інститутом післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України та Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини третій рік проходять курси підвищення кваліфікації на базі Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини.

Так, 21 січня 2019 розпочалися курси, що організовані для наступних категорій слухачів кафедри психології управління:

для завідувачів кафедр та начальників відділів структурних підрозділів закладів вищої освіти та педагогічного коледжу, методистів за напрямом «Управлінські засади розвитку конкурентоздатності науково-педагогічних працівників» та  науково-педагогічних працівників університетів, академій, інститутів за напрямом “Забезпечення якості освітньої діяльності у закладах вищої освіти: управлінський та психологічний аспект”, куратор-тьютор Євтушенко Ірина Володимирівна, доцент кафедри психології управління, кандидат психологічних наук, фахівець з психологічної корекції та реабілітації;

для викладачів університетів, академій, інститутів, які викладають психологічні дисципліни авторські курси  за напрямом «Коучингові технології у діяльності фахівців системи освіти», куратор-тьютор Москальов Максим Володимирович, доцент кафедри психології управління, кандидат психологічних наук;

для викладачів педагогічних коледжів за напрямом «Психологічні засади  розвитку конкурентоздатності педагогічних працівників» куратор-тьютор Прокопенко Олена Антонівна, старший викладач кафедри психології.

Безперечною перевагою трьохетапних курсів є очно-дистанційна форма навчання, яка включає в себе роботу з фахівцями в режимі безпосереднього спілкування та онлайн-взаємодії на дистанційній платформі та засобами цифрових технологій.

Довготривала та ефективна співпраці кафедри психології управління ЦІПО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (завідувач Бондарчук Олена Іванівна, доктор психологічних наук, професор)та факультету соціальної та психологічної освіти (декан Кравченко Оксана Олексіївна, професор, доктор педагогічних наук) сприяє  ознайомленню слухачів з можливостями використання сучасних цифрових технологій в освітньому просторі, вдосконаленню організаційних та управлінських стратегій, спрямованих на підвищення якості вищої освіти та конкурентоздатності сучасних керівників, науково-педагогічних та педагогічних працівників в умовах реформування освіти України.