ІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Психологічні засади розвитку соціальних компетентностей педагогічних працівників в умовах Нової української школи»

25-26 листопада 2021 року на базі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти спільно з ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН України та ОЗ «Оженинський НВК «Школа І-ІІІ ступенів № 2 – ДНЗ (дитячий садок)» Острозької міської ради Рівненської області відбулася в онлайн режимі ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні засади розвитку соціальних компетентностей педагогічних працівників в умовах Нової української школи».

Наукова тематика конференції охопила важливі психологічні аспекти формування та розвитку соціальних компетентностей особистості в сучасному освітньому просторі. У ході конференції обговорювалися питання:  психологічних засад компетентнісної освіти, спрямованої на успішну самореалізацію особисті в суспільстві, розглядалася структура соціальної компетентності особистості та сутнісне наповнення її компонентів, презентувалося моделювання процесу розвитку соціальних компетентностей педагогічних працівників для потреб Нової української школи.

Із вітальним словом до учасників конференції звернулися Алла ЧЕРНІЙ, ректор Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат політичних наук, доцент, яка зосередила увагу на важливості соціальної компетентності та розвитку здатності кожної особистості адекватно оцінювати  навколишню дійсність у викликах глобальних змін і перетворень для потреб Нової української школи. Вітальні слова до учасників конференції  прозвучали від  керівництваІнституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України та ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Свої привітання для учасників конференції висловив начальник управління освіти, молоді та спорту виконкому Острозької міської ради Рівненської області Віктор САМЧУК.

Під час пленарного засідання конференції із  науковими доповідями виступали провідні науковці в галузі психології та педагогіки. Зокрема з доповіддю «Healthy organizations»: основні напрямки діяльності щодо розвитку соціальних компетентностей педагогічних працівників» виступила КАРАМУШКА Л. М., доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, заступник директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків, завідувач лабораторії організаційної та соціальної психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Про психологічні механізми розвитку соціально-психологічної компетентності учасників освітнього процесу доповіла доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології управління ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України БОНДАРЧУК О. І. Особливості оптимізації процесу самоактуалізації майбутніх менеджерів освітніх організацій у сучасних умовах розкрила БРЮХОВЕЦЬКА О. В., доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Виокремила зміст і психологічні умови розвитку соціальної відповідальності вчителя НУШ БАЛАХТАР В. В., доктор психологічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти Національного авіаційного університету. На засадах розвитку внутрішньоорганізаційного підприємництва в реалізації концепції «Нова Українська школа» зосередила увагу КРЕДЕНЦЕР О. В., доктор психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Особливості розвитку соціальної компетентності вчителя в післядипломній педагогічній освіті розкрив ПУСТОВІТ Г. П., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри природничо-математичної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Власними науково-практичними розробками та рекомендаціями поділились  учасники конференції КРАПЛИЧ Р. Р. (соціальне підприємництво в сучасному закладі освіти), КОЗАКЕВИЧ А. С. (підприємливість та фінансова грамотність як засіб інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей), КИРИЧУК В. О. (діагностично-аналітичний комплекс «Персонал – Ψ» як цифровий засіб моніторингу ключових індикаторів соціальної компетентності вчителя НУШ»), РИБАЛЬЧЕНКО О. М. (детермінанти безпеки особистості в освітньому середовищі). 

Презентувала Модель «Школи ціннісного самовизначення» як платформи розвитку соціальних компетентностей учасників освітнього процесу в умовах НУШ директор опорного закладу «Оженинський НВК «Школа І-ІІІ ст. № 2-ДНЗ (дитячий садок)» Острозької міської ради Рівненської області КОВАЛЬ О. Л. 

Крім того, майстер-клас з розвитку особистісної готовності вчителя НУШ до попередження булінгу презентувала КИРИЧУК Л. Є., практичний психолог, здобувач PhD з психології кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, а майстер-клас зі створення безпечного освітнього середовища – ПАПУША В. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Актуальними для обговорення на конференції також стали порушені науково-педагогічними працівниками Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти питання щодо сутності соціального виховання (ГАВЛІТІНА Т. М.), моделювання  психологічної компетентності медичних сестер ДНЗ (ВРОНСЬКА В. М.), розвитку соціальної компетентності учителя нової української школи (ТИЩЕНКО Л. Р.), формування соціальної компетентності вихователя (класного керівника) в освітньому просторі Нової української школи (КОВБАСЮК Т. Л.), розвитку соціальної компетентності педагога як важливої складової його психологічної готовності до роботи в інклюзивному середовищі (ПРОКОПЧУК Н. В.) та ін.

Педагоги опорного закладу  «Оженинський НВК «Школа І – ІІІ ступенів № 2 - ДНЗ (дитячий садок)» Острозької міської ради Рівненської області ГУЗЬ Л. М., АНОШКО М. О, ОЛІЙНИК С. М., КАПЛЮК В. А., ПУШКА І. В., ГІЛЬ С. М., ЖУРИК С. Ф., ДУШКІНА І. Ю., КИРИЧУК С. О, БОБАК Н. С., ЗАЙЦЕВА Ю. М., КОВБА О. М. під час дискусійного кола презентували напрацювання з реалізації завдань інноваційного освітнього  проєкту «Психологічні засади розвитку соціальних компетентностей особистості педагога в умовах НУШ» та розкрили питання соціалізації дітей та учнівської молоді, розвитку соціальних компетентностей педагогів у сучасному освітньому просторі, соціальної активності здобувачів освіти як одного з основних індикаторів соціалізації особистості, розвитку соціальних компетентностей дітей початкової школи в умовах НУШ, ролі педагога-новатора у розвитку соціальних компетентностей на уроках англійської мови в умовах НУШ, розвитку соціальних компетентностей на уроках польської мови з проєкцією на європейський освітній простір, упровадження проєктних технологій на уроках словесності, сучасних підходів до розвитку соціальних компетентностей засобами музейної педагогіки, розвитку соціальної компетентності учнів в умовах НУШ через тріаду «школа-сім’я-громадськість» і «школа-вчитель-учень», формування соціальної компетентності учнів з ООП в умовах спеціальної школи, успішної самореалізації особисті в суспільстві в умовах упровадження НУШ, психологічних основ компетентнісної освіти, спрямованої на успішну самореалізацію особистості в житті і суспільстві тощо.

Загалом у конференції в онлайн- і офлайн-режимі взяли участь науковці, викладачі, методисти, керівники закладів освіти, аспіранти, магістранти, педагоги та всі зацікавлені проблемами психології освіти із понад 100 закладів освіти Рівненської, Запорізької, Закарпатської, Полтавської, Чернівецької областей та м. Києва.

Ухвала та матеріали конференції розміщені на сайті Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за посиланням: https://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php/206/

Програма конференції

Ухвала конференції