КАР’ЄРНІ КОНСУЛЬТАНТИ: ЯК ПІДТРИМАТИ ЛЮДИНУ НА ШЛЯХУ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ

Ці та інші питання 20 квітня 2021 р. обговорювали в рамках вебінару «Сучасні освітні проєкти та інновації: професійна орієнтація молоді, сучасні практики, освітні проєкти» організованого відділом наукового та навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» у співпраці з Державним закладом вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України на онлайн-платформі Zoom в ХІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2021». У вебінарі взяли участь понад 200 представників закладів післядипломної педагогічної освіти, керівників, практичних психологів, соціальних педагогів, педагогічних працівників закладів освіти та інших зацікавлених осіб.

Баженков Євген, директор ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» привітав учасників семінару та зазначив, що профорієнтаційна робота займає важливе місце в діяльності закладу освіти оскільки вона, з одного боку, забезпечує зв’язок системи освіти з економічною системою країни, з іншого, поєднує сьогодення здобувачів освіти з їхнім майбутнім, саме тому освіта має не тільки забезпечувати предметну підготовку, а й створити сприятливі умови для професійного самовизначення здобувачів освіти.

Куценко Станіслав, помічник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» повідомив учасникам заходу інформацію щодо підвищення компетентності професійної діяльності педагогічних працівників у напрямі оволодіння ними сучасними технологіями профорієнтаційної роботи та кар’єрного консультування зокрема.

Бондарчук Олена, завідувач кафедри психології управління Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор охарактеризувала здобутки, проблеми та напрями діяльності практичних психологів і соціальних педагогів у сфері профорієнтаційної роботи.

Флярковська Ольга, начальник відділу наукового та навчально- методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», кандидат педагогічних наук виступила з темою «Психолого-педагогічний аспект профорієнтаційної роботи у закладі освіти» та зазначила, що профорієнтаційна робота у закладі освіти має базуватися на комплексі заходів, призначених для визначення у підростаючого покоління тих професійно важливих якостей, (відповідних конкретній професії) які достатні й необхідні для оволодіння професійними знаннями, уміннями та навичками, що обумовлюють успішність та ефективність у професійній діяльності.

На семінарі були представлені доповіді Богуслав Марії, директора Освітнього Хабу міста Києва, керівника ГО «Асоціація інноваційної та цифрової освіти», Веретюк Сергія, голови «Асоціації інноваційної та цифрової освіти», Страшка Володимира, керівника Центру навчання Української школи урядування, Зубкова Віталія, методолога наймасовішого онлайн-проєкту України Lingva.Skills.

Для всіх бажаючих, хто не зміг долучитися до вебінару, можна переглянути у запису за посиланням:

https://us02web.zoom.us/rec/share/Mst2gUAvjoSMTRzWmqCYrNWqKxqx16qu5Ipm84vM7j_19uhkdfeIcI38ua1fSALA.lq5wCDbhiER6O1x6