Хочеться вірити: духовність переможе!

Автори колективної українсько-литовської монографії
«Горизонт духовності виховання / The Horizon of Spirituality of Education» представили свої напрацювання в межах роботи ХІ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2019» (22 жовтня 2019 р.).

Координаторами проекту виступили доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО УМО О. М. Отич і професор Йонас Кевішас. У редколегії - І. Д. Бех, директор Інституту проблем виховання НАПН України, академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор, П. Ю. Саух, академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України, член-кореспондент НАПН, доктор філософських наук, професор віце-президент Української академії акмеології, М. О. Кириченко, ректор ДЗВО "Університет менеджменту освіти", доктор філософії, професор кафедри філософії освіти, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України та ін.

Мені було дуже приємно і відповідально працювати в межах проекту. Сподіваюсь, що результати нашої праці сприятимуть практичним крокам із розвитку духовного потенціалу освітнього середовища й країни загалом.