Міжнародна співпраця Університету: нові партнери з Румунії

18 червня 2018 року відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» та Університетом Арада ім. Аурель Влаіку. Передувала підписанню зустріч ректора Університетом Арада ім. Аурель Влаіку. проф. Рамони Лілі і директора Європейського інституту «Серж Московічі» Університету Арада ім. Аурель Влаіку проф. Лавінії Бетеа з керівним складом Університету (ректором УМО, проф. М. О. Кириченко; проректором проф. О. М. Отич; директором Центрального інституту післядипломної освіти УМО (ЦІППО), проф. Т. М. Сорочан; директором Навчально-наукового інституту менеджменту та психології (ННІМП), проф. О. В. Алєйніковою та завідувачами кафедр: психології управління ЦІППО УМО проф. О. І. Бондарчук, психології та особистісного розвитку ННІМП УМО проф. П. В. Лушиним, педагогіки, управління та адміністрування ННІМП УМО проф. З. В. Рябовою та ін.), на якій було обговорено можливі шляхи співпраці університетів.

У рамках підписання меморандуму про співпрацю між ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» і Університетом м. Арад ім. Аурель Влаіку відбулася лекція ректора Університету Арад проф. Рамони Лілі на тему: «Polemic Social Representations: Interwar Romania and Romania in the Post-Communist Media. In the memories of Serge Moscovici» (Полемічні соціальні репрезентації: Румунія у період між війнами і у пост-комуністичних медіа. У пам'ять про Сержа Московічі).

На лекції були присутні студенти і науково-педагогічні працівники УМО, науковці Інституту психології імені Г. С. Костюка, Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, науково-педагогічні працівники Київського університету імені Бориса Грінченка. У дискусії після лекції було відзначено актуальні для сьогодення положення теорії Сержа Московічі, що є спільними для Румунії та України (зокрема, ті, що стосуються мови, корупції, влади меншості та ін.).

Дякуємо кандидату психологічних наук, доценту кафедри психології управління І. О. Бондаревській за ініціювання даного напряму міжнародної співпраці.