ПЕРША ЛАСТІВКА

08.12.2020 р. на кафедрі психології управління ЦІПО УМО за рішенням ученої ради ДЗВО «УМО» відбувся методологічний семінар, на якому пройцшло обговорення дисертаційного дослідження Оксани Дмитрівни Павлюк, здобувачки PhD спеціальності 053 «Психологія» освітньо-наукової програми «Психологія соціального, організаційного та особистісного розвитку» (науковий керівник – завідувачка кафедри психології управління, докторка психологічних наук, професорка Олена Іванівна Бондарчук).

За результатами семінару результати дослідження визнані такими, що мають наукову новизну, практичне значення, відповідають вимогам академічної доброчесності й можуть бути рекомендовані до захисту в спеціалізованій ученій раді відповідно до профілю спеціальності. Це буде перший захист за новими вимогами ліцензованої у 2016 р. програми, яка пройшла успішну акредитацію в 2020 р.

Вітаємо здобувачку та її наукового керівника і зичимо творчих успіхів у подальшій науковій діяльності! З почином!