ПОПОВНЕННЯ У НАУКОВІЙ ПСИХОЛОГІЧНІЙ СПІЛЬНОТІ

Вітаємо завідувача навчального відділу ЦІПО, старшого викладача кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО "УМО" Наталію Васильєвну Гордієнко (та її наукового керівника, завідувача доктора психологічних наук, професора О.І. Бондарчук) з успішним он-лайн захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія у спеціалізованій вченій раді Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Творчості й успіхів на науковій ниві!