ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ ФАХІВЦІВ – ЛЕЙТМОТИВ ДІЯЛЬНОСТІ ВІРТУАЛЬНОЇ КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОГО ВІДКРИТОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

11 березня 2020 р. в ДЗВО «УМО» у межах семінару-наради «Віртуальна кафедра» Українського відкритого університету післядипломної освіти: інновації у підвищенні кваліфікації відбулася презентація кафедр УВУПО, поміж яких – віртуальна кафедра психології http://uvu.org.ua/kafedra-psykholohii. Місія кафедри – психологічне забезпечення високої якості життя фахівцsd, стратегія діяльності – розвиток психологічної компетентності та особистості фахівця як основи його успішного професійного й життєвого шляху, психологічного здоров’я та благополуччя. /

Про принципову можливість досягнення засадничих засад діяльності кафедри свідчить, зокрема, кадровий склад віртуальної кафедри психології УВУПО, серед якого – академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, заступник директора Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Президент Української асоціації організаційних психологів і психологів праці Людмила Миколаївна КАРАМУШКА; засновник екофасилітативного підходу, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та особистісного розвитку НН ІМП ДЗВО «УМО» Павло Володимирович ЛУШИН, доктор психологічних наук, професор кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «УМО» Олена Олександрівна ГОРОВА та ін. Нам приємно, що у роботі кафедри зголосилися взяти участь наші колеги з інших установ і навіть міст, серед них – доктори психологічних наук з Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих імені І. А. Зязюна НАПН України – Олена Михайлівна ІГНАТОВИЧ і Олена Григорівна КОВАЛЕНКО, з Чернівецького Національного університету імені Юрія Федьковича Валентина Візіторівна БАЛАХТАР та інші висококваліфіковані науковці й практики у сфері психології.

Запис семінару-наради «Віртуальна кафедра Українського відкритого університету післядипломної освіти: інновації у підвищенні кваліфікації», 11 березня 2020 року. https://youtu.be/E3a-47aq0tM

РОБОТА РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ… МИ ВІДКРИТІ ДО СПІВПРАЦІ! ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО НАС!

P.S. Сьогодні, коли оголошено карантин, переваги віртуальної кафедри набувають особливої ваги.