Тематичні курси підвищення кваліфікації на базі Лубенського лісотехнічного коледжу

21 грудня 2018 р. завершилися тематичні курси підвищення кваліфікації «Викладачі коледжів, технікумів з проблеми «Психолого-педагогічні засади розвитку конкурентоздатності майбутніх фахівців» (на базі Лубенського лісотехнічного коледжу)

Під час проведення першого (очного) етапу підвищення кваліфікації З 21.05.2018 р. по 25.05.2018 р. з слухачами вищезазначеної категорії, проводились заняття відповідно до навчально-тематичного плану. Особливу зацікавленість у слухачів викликали заняття, які провели: проф. А. С. Москальова та ст. викл. С. В. Казакова – тематична дискусія «Психологічні  особливості попередження та розв’язання конфліктів в закладі освіти»; семінарське заняття «Психологічні особливості формування позитивного іміджу коледжу» ст. викл. С. В. Казакова.

На дистанційному етапі група активно працювала в веб-середовищі, постійно спілкувалися з куратором-тьютором С. В. Казаковою.

Під час проведення другого (дистанційного) (26.05–15.12.2018) етапу підвищення кваліфікації з слухачами вищезазначеної категорії, також проводились заняття відповідно до навчально-тематичного плану. Так, 17 жовтня 2018 року був проведен спецкурс «Сучасні освітні технології: нові медіа в коледжі» (модуль № 5 «Інформаційно-комунікаційний»). Провела його, доцент кафедри ВОС ІКТ – Кондратова Л. Г.

12 грудня 2018 року була проведена он-лайн презентація спецкурсу «Лідерство у діяльності керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти», яку представила доцент нашої кафедри Пінчук Н. І.

Також в рамках модуля №7 «Професійно-особистісний розвиток», наші слухачі взяли участь у Всеукраїнських інтелектуально-спортивних змаганнях за професійним спрямуванням, де зайняли багато перших місць у різних категоріях змаганнях. Куратор групи, Литвененко Олександр, отримав сертифікат учасника журі.

Ми дуже раді за наших колег. Бажаю їм і далі – сіяти добре, вічне в серця своїх вихованців. А так же і в наступному році зібрати великий «уражай» нагород.

З 17 грудня розпочався третій етап наших курсів. Він пройшов так само благотворно, цікаво, пізнавальне як перші два! Під час проведення другого (очного) етапу слухачі прослухали заплановані заняття відповідно до навчально-тематичного плану та успішно захистили випускні роботи. Роботи були виконані на досить високому рівні, відповідно, до вимог такого роду робіт.

Зважаючи на умови проведення курсів та специфіку групи, були проведені он-лайн заняття: тематична дискусія «Розвиток Я-концепції педагога як чинник його професіоналізму» доц. І. В. Пустовалов та ст. викл. О. А. Прокопенко; тематична дискусія «Психологічні ресурси зміцнення соціального імунітету особистості керівних і педагогічних кадрів коледжів, технікумів» проф. П. В. Лушин. Прослухавши практичні та тренінгові заняття, слухачі мали можливість підвищити рівень розвитку конкурентоздатності психолого-педагогічної компетентності. Особливо слухачам сподобалися навчальний тренінг, проведений проф. Л. М. Карамушкою та ст. викл. С. В. Казаковою за темою «Психологічні проблеми професійного вдосконалення педагогічних працівників.

Керівництво та колектив коледжу висловили щиру подяку професорсько-викладацькому складу кафедри психології управління на чолі з проф. О. І. Бондарчук та куратору-тьютору групи С. В. Казаковій, за вдало організовані курси підвищення кваліфікації, за змістовний виклад лекційного матеріалу, за допомогу у вдосконаленні педагогічної майстерності, цінні практичні поради. Керівництво і колектив Лубенського лісотехнічного коледжу вислаовили надію на подальшу співпрацю.