ТЕМАТИЧНІ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ» (НА БАЗІ КРЕМЕНЕЦЬКОГО ЛІСОТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ)

З 11.03 по 22.03.2019 року відбулися тематичні курсипідвищення кваліфікації викладачів коледжу  «Психологічні засади розвитку конкурентоздатності педагогічних працівників» (на базі Кременецького лісотехнічного коледжу)

Під час проведення підвищення кваліфікації з слухачами вищезазначеної категорії, проводились заняття відповідно до навчально-тематичного плану (першого тиждня, очного етапу). Особливу зацікавленість у слухачів викликали заняття, які провели: доц. І. О. Бондаревська та ст. викл. С. В. Казакова – тематична дискусія «Психологія економічної поведінки сучасного фахівця»; тематична дискусія «Психологічні особливості формування позитивного іміджу коледжу» – доц. Н. І. Пінчук та ст. викл. С. В. Казакова, семінарське заняття «Попередження професійного стресу та «професійного вигорання» особистості керівника (педагога) закладу передвищої фахової освіти» – доц. Н. І. Пінчук.

Схвальну оцінку слухачів отримали заняття вонлайн режимі: спецкурс доцента кафедри ВОС ІКТ Л. Г. Кондратової «Організація освітнього процесу на засадах технологій критичного мислення)», семінарське заняття проф. О. І. Бондарчук «Психологічне забезпечення управління закладом передвищої фахової освіти: виклики сьогодення», лекція доц. В. Г. Базелюк «Професійна компетентність викладача як ресурс забезпечення якості освіти студентів коледжів (технікумів)», спецкурси ст. викл. О. А. Прокопенко «Розвиток Я-концепції педагога як чинник його професіоналізму» та ст. викл. С. В. Казкової за темою «Психологічна готовність педагогічних працівників до маркетингу освітніх послуг: сутність і умови розвитку».

Керівництво та колектив коледжу висловили щиру подяку професорсько-викладацькому складу кафедри психології управління (завідувач кафедри доктор психол. н., проф. О.  І. Бондарчук та куратору-тьютору групи ст. викл. С. В. Казаковій за вдало організовані курси підвищення кваліфікації, за змістовний виклад навчального матеріалу, за допомогу у вдосконаленні педагогічної майстерності, цінні практичні поради. Також керівництво Кременецького лісотехнічного коледжу має надію на подальшу співпрацю.