Відбувся майстер-клас «Психолого-педагогічні засади проектного управління освітнім процесом у закладі середньої освіти»

12 квітня 2018 року на базі Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університету менеджменту освіти» Національної Академії педагогічних наук України відбувся майстер-клас «Психолого-педагогічні засади проектного управління освітнім процесом у закладі середньої освіти». Із авторською розробкою «Універсал-он-лайн» виступив кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології управління. На майстер-класі були присутні, науково-педагогічні працівники та слухачі курсів підвищення кваліфікації ЦІППО ДВНЗ «УМО».

Мета майстер-класу – ознайомлення із діагностично-проектувальним комплексом (програмою), спрямованому на виявлення 116 персональних особливостей кожного учня: медичних, психологічних і соціальних, на основі яких здійснюється аналіз проблем учнів та їх потенційних можливостей, визначаються задачі їх особистісного розвитку. Учасники майстер-класу ознайомились із вісьмома взаємозалежними та взаємодоповнюючими психолого-педагогічними технологіями, а саме: діагностика, аналіз, конструювання, програмування, моделювання, планування, творення, реалізація, що складають цілісну навчально-виховну систему загальноосвітнього навчального закладу. Завдяки цим технологіям педагоги можуть створити особистісно орієнтовані та особистісно розвивальні навчально-виховні проекти, численні шкільні та індивідуальні плани.