ВІДБУВСЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР «ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ У СИСТЕМІ ОСВІТИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ВЧИТЕЛІВ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»

ЯК ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ ЗАГАЛОМ І В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НУШ ЗОКРЕМА? – основні питання, що були предметом обговорення учасників науково-методичного семінару «Діяльність психологічної служби у системі освіти щодо забезпечення психологічного благополуччя вчителів в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа», проведеного 31жовтня 2019 р. на базі ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

У роботі семінару взяли участь близько 150 науковців, освітян-практиків, директорів і заступників директорів закладів освіти, практичних психологів.

Співорганізаторами семінару стали Державна наукова установа «ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ» Державний заклад вищої освіти «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ».

З вітальними словами на початку семінару виступили:

Клокар Наталія Іванівна – перший проректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор, яка,користуючись нагодою, передала спеціальним учасникам семінару (директори, практичні психологи закладів освіти Прилуцького району, районний методичний кабінет (РМК) відділу освіти Прилуцької райдержадміністраці Чернігівської області) примірник Договору про співпрацю УМО з РМК, підписаний збоку УМО ректором ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктором філософії, професором, членом-кореспондентом Академії наук вищої освіти України Кириченком Миколою Олексійовичем.

Сорочан Тамара Михайлівна – директор Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор.

Флярковська Ольга Василівна– начальник відділу психологічного супроводу та соціально педагогічної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», кандидат педагогічних наук.

На семінарі було представлено такі доповіді та виступи:

  • «Психологічні напрямки діяльності Служби освітнього омбудсмена» (Найдьонова Любов Михайлівна, кандидат психологічних наук, начальник відділу психолого-методичної підтримки Служби освітнього омбудсмена)
  • «Особливості діяльності фахівців психологічної служби закладу освіти з учасниками освітнього процесу в ситуації насильства щодо дитини» (Флярковська Ольга Василівна, канд. пед. наук, начальник відділу психологічного супроводу та соціально педагогічної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»).
  • «Особливості психологічного благополуччя вчителів в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» (Бондарчук Олена Іванівна, д-р психол. наук, професор,завідувач кафедри психологічного управління ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України).
  • «Соціальні компетентності педагогічних працівників: сутність, види, технологія розвитку» (Карамушка Людмила Миколаївна,  д-р психол. наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України).
  • «Неформальна медіаосвіта для розвитку інформаційної компетентності в НУШ» (Фруктова Яна Станіславівна, кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри журналістики та нових медіа з наукової роботи Інституту журналістики КУ ім. Б. Грінченка).

У межах семінару проведено тематичні майстер-класи:

  • «Користування психодіагностичною методикою MOXO» (інноваційна діагностична методика для виявлення синдрому / розладу дефіциту уваги та гіперактивності, розладів, що його супроводжують) (Петрик Денис Анатолійович, «NekotesMOXOinUkraine»).
  • «Профілактика булінгу у дитячих колективах відповідно до вікових особливостей» (Воронцова Емілія Валеріївна науковий співробітник відділу проектного управління, практичний психолог, спеціаліст вищої категорії).
  • «Емоційно-вольовий самоконтроль та здатність до саморегуляції поведінки» (Черниш Олена Степанівна, психолог в галузі розвитку емоційного інтелекту, корекції невротичних розладів, наслідків психологічної травми та проблем розвитку особистості, керівник громадської організації «Центр сучасної психології «Міррада»).
  • «Булінг як наслідок травматизації особистості» (Киричук Людмила Євгенівна, науковий співробітник МАН України, гештальт-терапевт, психолог вищої категорії-методист, тренер-консультант).
  • «Профілактика професійного стресу та «вигорання» у контексті забезпечення психологічного благополуччя вчителів» (Пінчук Наталія Іванівна, доцент кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет  менеджменту  освіти» НАПН України, кандидат психологічних наук, доцент).

Жваве обговорення доповідей, виступів, активна робота майстер-класів засвідчили актуальність і корисність проблематики семінару для освітньої галузі і, як наслідок ,для створення сприятливих психологічних умов реалізації Концепції «НУШ».