відбувся передзахист дисертації аспіранта кафедри психології управління Людмили Вікторівни Ванченко

23 квітня 2019 рокуна засіданні кафедри психології управління відбувся передзахист дисертації аспіранта кафедри психології управління Людмили Вікторівни Ванченко «Особливості психологічного забезпечення системи управління персоналом на залізничному транспорті» (спеціальність 053 «Психологія», спеціалізація 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи), за результатами якого аспірантку рекомендовано до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук з обраної спеціальності.

Вітаємо Людмилу Вікторівну Ванченко і її наукового керівника - кандидата психологічних наук, доцента Олену Анатоліївну Філь з успішним передзахистом кандидатської дисертації! Бажаємо в оптимальні терміни пройти всі наступні сходинки наукового зростання!