Захист аспірантки кафедри психології управління

Вітаємо аспірантку О. О. Бантишеву та її наукового керівника О. І. Бондарчук з успішним захистом дисертаційного дослідження «Психологічні особливості емоційного інтелекту осіб юнацького віку, схильних до віктимної поведінки» на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, який відбувся 28 листопада 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д  26.053.10 в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. Зичимо творчих успіхів у науковій діяльності!