Сергеєва Лариса Миколаївна

Сергеєва Лариса Миколаївна

Завідувач кафедри
доктор педагогічних наук, професор

Researcher ID
https://www.webofscience.com/wos/author/record/G-1845-2019

ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-7177-3014

Профіль вченого у GoogleScholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Pg5i40UAAAAJ&hl

ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Larysa-Sergeieva

Електронна бібліотека НАПН України:
https://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/authors/b18236b713349a647510a760c599bc32/

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Освіта вища (Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького (1982 р.), нині – Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова; Київський інститут політології і соціального управління (1992 р.); докторантура ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2012 р.).

Досвід роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (вересень 2004 р. – по теперішній час)

Теми дисертацій (захищених) Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Формування управлінських навичок в учнів вищих професійних училищ невиробничої сфери» захистила в 2000 р. (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Вчене звання «доцент кафедри професійної освіти»  присвоєне 2007 р.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук захистила у 2013 р.: «Теоретико-методичні основи управління розвитком професійно-технічного навчального закладу» (спеціальність 13.00.06 – теорія і методика управління освітою). Вчене звання «професор кафедри університетської та професійної освіти і права» присвоєне 2014 р.

Є автором понад 240 наукових та науково-методичних праць.

Нагороди: медаль «1500-річчя міста Києва» (1982), Знак «Відмінник народної освіти» (1985), орден «Знак Пошани» (1986), Почесна грамота Міністерства освіти і науки (1989, 1999), Грамота Академії педагогічних наук України (2003), Почесний диплом Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України (2007), нагрудний знак МОН України «А.С. Макаренко» (2008), знак НАПН України «Ушинський К.Д.» (2017), медаль НАПН України «Григорій Сковорода» (2019), Почесна грамота НАПН України (2019), знак ВАПП «За вагомий внесок у розвиток професійної освіти» (2020 р.), Почесна грамота НАПН України (2022 р.), медаль НАПН України «Леся Українка» (2023 р.).

Наукова діяльність

 1. Член Науково-методичної комісії з інноваційної діяльності сектору дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти та виховання Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (наказ МОН № 289 від 05.03.2021 р.)
 2. Член експертної комісії з професійної педагогіки, психології та змісті професійної (професійно-технічної) освіти Міністерства освіти і науки України (наказ МОН № 700 від 05.08.2022 р.)
 3. Член спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України
 4. Участь у редакційних колегіях: «Вісник післядипломної освіти» (категорія Б);, «ScienceRise» (категорія Б); «Creative Education» (USA); Academic Research. Publishing Group; журналів «Професійна освіта», «Методичний вісник професійно-технічної освіти Чернівеччини».

Перелік продукції (за останні 2 роки)

Монографії (одноосібні, колективні)

 1. Сергеєва Л.М., Стойчик Т.І. Конкурентоздатність як умова професійного становлення фахівців: монографія. /Л.М. Сергеєва, Т.І. Стойчик. Дніпро: Журфонд, 2020.  182 с.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Sergeieva Larysa. Relevance of quality of educational services of vocational training institutions to needs of the labour market in skilled workforce during economic crisis 2021. (Відповідність якості освітніх послуг закладів професійної освіти потребам ринку праці у кваліфікованих кадрах в умовах економічної кризи).
 2. Тетiana Stoychik, Larysa Sergeieva, Liubov Kravchenko, Volodymyr Berezinsky, Viktor SychenkoParticularities of vocational education management in the conditions of the modern labor market. 2021 (Особливості управління професійною освітою в умовах сучасного ринку праці).
 3. Larysa M.Sergeieva, Tetiana I. Stoychik, Olena V. Tarasova, Tetiana S. Sulyma, Iryna V. Tarasiuk

Development of the modern educational environment of the institution of professional (vocational-technical) education in the digital space. Journal of Higher Education Theory and Practice Vol. 22(7) 2022 S.91–104

(Розвиток сучасного освітнього середовища закладу професійної (професійно-технічної) освіти у цифровому просторі).

 

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Сергеєва Л.М. Розвиток сфери освітніх послуг в Україні. Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки». Випуск 16(45), 2021. С.157‒172.
 2.  Сергеєва Л.М. Професійне орієнтування: сучасний погляд та перспективи змін. Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки». Випуск № 17(46), 2021. С.146‒160.
 3. Сергеєва Л.М. Основні аспекти розбудови доступності освітнього простору закладу професійної освіти. Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки». 2021. № 18(47), С. 103‒122.
 4. Сергеєва Л. М., Микитюк С.М. Впровадження моделі розвитку закладу професійної (професійно-технічної) освіти на засадах педагогічної логістики. Наукові записки малої академії наук: Збірник наукових праць. 1(23) 2022. 101‒109 с.

Інші праці

 1. Сергеєва Л.М., Олешко П.С., Кінах Н.В., Купрієвич В.О. Організаційно-методичний супровід підсумкової атестації слухачів курсів підвищення кваліфікації: методичні рекомендації. Луцьк: «Волиньенергософт», 2020. 60 с.
 2. Сергеєва Л.М. Вплив тенденцій світового ринку праці на якість вітчизняної професійної освіти в умовах пандемії. Методичний вісник професійно-технічної освіти Чернівеччини. Випуск 2. Чернівці. 2021. С. 5‒8.  
 3. Сергеєва Л.М. Сучасна адженда розвитку освітньо-професійних потреб педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти: зб. матеріалів Всеукраїнськоїнауково-практичної конференції «Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України» у 2-х частинах, м. Київ, 2 квітня 2021 р. Суми, 2021. 336 с. С. 14‒19.
 4. Сергеєва Л.М. Вектор розвитку освітньо-професійних потреб педагогічних працівників системи професійної (професійно-технічної) освіти. Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (02 квітня 2021 р.) / Глухівський НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2021. 216 с. С. 43‒46.
 5. Сергеєва Л.М. Шляхи реалізації мети і завдань формування готовності педагогічних працівників до роботи в сучасних умовах. Методичний вісник професійно-технічної освіти Чернівеччини. Випуск 1. Чернівці. 2021. С. 5‒10.
 6. Сергеєва Л. М., Микитюк С.М. Управління розвитком закладу професійної (професійно-технічної) освіти на засадах педагогічної логістики: методичні рекомендації. Чернівці. «Букрек», 2022. 56 с.
 7. Сергеєва Л. М., Забезпечення якості професійної освіти і навчання: сучасна візія і перспектива розвитку професій електротехнічного профілю. Методичний вісник професійно-технічної освіти Чернівеччини. Випуск 1. Березень, 2022. Чернівці. С. 5‒8.
 8. Сергеєва Л. М., Микитюк С.М. Педагогічна логістика в управлінні професійним розвитком педагогічних працівників закладів освіти. Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (13.05.2022 р.)  Глухівський НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2022. 317 с. С. 245‒248.
 9.  Микитюк С.М., Сергеєва Л. М. Логістичні пріоритети для сталого розвитку педагогічних працівників. Методичний вісник професійно-технічної освіти Чернівеччини. Випуск 2. Березень, 2022. Чернівці. С. 5‒7.
 10. Сергеєва Л. М. Праксеологічні засади управління розвитком закладу професійної (професійно-технічної) освіти. Методичний вісник професійно-технічної освіти Чернівеччини. Випуск 3. червень, 2022. Чернівці. С. 5‒8.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права

1.  Сергеєва Л.М., Стойчик Т.І. Конкурентоздатність як умова професійного становлення фахівців: монографія. Дніпро, Журфонд, 2020. 182 с.

        № 110284 дата реєстрації 14.12.2021 р.

2.  Сергеєва Л.М., Микитюк С.М. Управління розвитком закладу професійної (професійно-технічної) освіти на засадах педагогічної логістики: методичні рекомендації. Чернівці. «Букрек», 2022. 56 с.

       № 115579 дата реєстрації 02.11.2022 р.

3. Сергеєва Л.М., Стойчик Т.І. Мартиненко К.В. Організація професійної підготовки фахівців електротехнічного профілю в навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти.Наукові записки малої академії наук України. Київ, 2022. 3(25) С. 145–154.        

        № 116788 дата реєстрації 06.03.2023 р.

4.  Сергеєва Л.М. Управління розвитком професійного навчального закладу: праксіологічні засади :  навч. посібн. / За наук. ред. Л. М. Сергеєвої, Т. О. Лукіної. [Л. М. Сергеєва, Т. О. Лукіна, Ю. С. Красильник, О. В. Пащенко, Т. І. Стойчик, В. О. Купрієвич]. К., Ліра-К, 2017. 124 с. 

         №117795 дата реєстрації 04.04.2023 р.

5. Sergeieva Larysa, Tetyana Stoychyk. The influence of the trends of the world labor market on the quality of vocational education and the competitiveness of Ukrainian specialists. Association agreement: driving integrational changes. Monograph. Accent Graphics Communications. Chicago, Illinois, USA. 2019. P. 529–546.

          № 118367 дата реєстрації  24.04.2023 р.

 

Участь у науково-практичних заходах (за останні 2 роки)

 1.  Дискусійна панель «Конкурентоздатний фахівець – сучасна стратегія закладу професійно (професійно-технічної) освіти» за програмою ХІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2019»  12‒14.03.2020 р. Київ;
 2. Всеукраїнський вебінар педагогічних працівників ЗП(ПТ)О «Управління розвитком закладу професійної (професійно-технічної) освіти на засадах педагогічної логістики», 20.10.2020 р., м. Чернівці; 
 3. ІV всеукраїнський науково-методичний семінар «Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій» 05.11.2020 м. Глухів;
 4. Участь у науково-практичній конференції  з  міжнародною  участю «Професійний  розвиток  фахівців  в  умовах  цифровізації  суспільства:  сучасні  тренди» (Professional Development of Specialistsin the Digitized Society:  Current Trends – PDSDig–2020), (12–13  листопада  2020 р.)
 5. І міжнародна науково-практична інтернет конференція «Інноваційні рішення в сучасній науці, освіті, практиці» 17‒18.11.2020 р. м. Київ;
 6. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій». Робота в організаційному комітеті конференції. Виступ на пленарному засіданні. (м. Глухів, Сумська обл.) 02.04.2021 р.
 7.  Модераторство та виступ у круглому столі з теми:  «Актуальні проблеми сучасної освіти» за програмою ХІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2021»;
 8. Міжнародна конференція з онлайн-трансляцією«Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної та фахової перед вищої освіти: досвід, проблеми, перспективи». (БІНПО. Біла Церква, Київська область) 20.05.2021 р.
 9. ІІІ Всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії». (МАН. Київ) 12 06.2021 р.
 10.  ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій» (01.04.2022 р., м. Глухів.).
 11. Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України - 2022» (20.10.2022 р., ІМЗО, м. Київ).
 12.  ІV Всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії» (27.10.2022 р., НЦ «МАН», м. Київ).
 13. VІ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій» (04.11. 2022 р., м. Глухів).
 14.  ІІІ науково-практична конференція «Професійний розвиток в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди» (10-11.11.2022 р., УМО, м. Київ).
 15. ІV Міжнародна наукова конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: феномен інноваційності вищої школи» (16.11.2022 р., КУ ім. Б. Грінченка, м. Київ).
 16. Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління розвитком ЗП(ПТ)О на засадах педагогічної логістики: стан, реалії, досвід» (17.11.2022 р., УМО, м. Київ).
 17. Методологічний семінар «Науково-методичне забезпечення розвитку професійної освіти в умовах нових технологічних і економічних викликів» (17.11.2022 р. НАПН України, м. Київ).
 18.  Круглий стіл «Логістика формування навичок успішності» за програмою ХІV Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» (24.11.2022 р., м. Київ).
 19. XІV Міжнародної науково-практичної інтернет конференції  «Проблеми та інновації в прородничо-метематичній, технологічній і професійній освіті» (01.12.2022 р., ЦДПУ ім.. В. Вінниченка, м. Кропивницький).

Науково-організаційна діяльність

 1. 1.     Наукове керівництво/консультування експериментами всеукраїнського рівня за темами:
 2. 2.     Наукове керівництво експериментами регіонального рівня за темами:
 • «Управління розвитком  закладів професійної освіти на засадах педагогічної логістики» 2019-2022 рр. (наказ МОН України № 693 від 21.05.2019 р.);
 •  «Формування підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг у процесі професійної підготовки» у 2019-2023 рр. (наказ МОН України № 23 від 09.01.2020 р.);
 •  «Професійна орієнтація в Новій українській школі» 2021 ‒ 2026 рр (наказ МОН України № 901 від 10.08.2021 р.).
 • «Формування м’яких навичок (soft skills) майбутніх кваліфікованих робітників в освітньому середовищі закладу професійної (професійно-технічної) освіти» у 2021-2024 рр» (наказ департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації  № 166 від 01.06.2021 р.; наказ департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації № 186/од від 28.10.2021 р.; (наказ департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації № 310 від 11.10.2021 р.; (наказ департаменту освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації  №5 від 14.01.2022 р.; (наказ департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації № 202-ОД від 01.09.2022 р.);
 • «Професійна підготовка майбутніх фахівців електротехнічного профілю в навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти» у Криворізькому професійному гірничо-технологічному ліцеї (наказ департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації № 455/211-21 від 11.10.2021 р.); Чернівецькому вищому професійному училищі радіоелектроніки (наказ департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації № 353 від 08.11.2021 р.) ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти» (наказ департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації №198/од від 02.11.2021 р.); ДПТНЗ «Отинійський професійний ліцей енергетичних технологій» (наказ департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної військової адміністрації № 156 від 17.06.2022 р.) (жовтень 2021 року – грудень 2024 р.).

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами (ПІБ здобувача, тема дисертації, наукова спеціальність, примітки)

 1. Мартиненко К. В., «Професійна підготовка майбутніх фахівців електротехнічного профілю у навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі освіти зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки (спеціалізація: теорія та методика професійної освіти).

 Наукова школа / школи

 1. Наукова школа академіка В.В. Олійника, координатор.
 2. Наукова школа академіка С.О. Сисоєвої, член наукової школи.
 3. Наукова школа професора Л.М. Сергеєвої «Праксіологічні засади управління розвитком закладу професійної (професійно-технічної) освіти».
 4. За наукового керівництва професора Л.М. Сергеєвої захищено дисертації:

 

кандидатські:

Русанов Г.Г. «Формування готовності педагогів професійно-технічних навчальних закладів до роботи в умовах децентралізації управління професійним навчанням» на     здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Рішення  Атестаційної колегії від 26.10.2012 2012 року (диплом дк 010203);

Стойчик Т. І. «Організаційно-педагогічні засади підготовки робітників гірничого профілю в професійно-технічних навчальних закладах» на     здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Рішення  Атестаційної колегії від 30.06.2015 року (диплом дк № 028912).

Тарасюк І.В. «Підготовка фахівців харчової і переробної промисловості в професійних навчальних закладах західних областей України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Рішення Атестаційної колегії від 05.03.2019 р. диплом ДК № 051211.

Докторович В.М. «Управління інноваційною діяльністю закладу професійної (професійно-технічної) освіти» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». – Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, Київ, 2022. Наказ МОН України «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 7 квітня 2022 року № 320». Диплом ДР № 004480.

докторська:

•  Стойчик Т.І. «Теоретико-методичні основи управління якістю підготовки конкурентоздатних фахівців у професійних навчальних закладах» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук в галузі освіти зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки (спеціалізація: теорія та методика управління освітою) Наказ МОН України № 735  від 29.06.2021 р.

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проектах (назва програми, номер проекту, організація грант-холдер, назва проекту, період реалізації, роль учасника)

 1. Програма U-LEAD з Європою з впровадження державної регіональної політики (GIZ проекте по региональному развитию) – експерт (2018 – 2020 рр).
 2. Проєкт «EU4Skills: кращі навички для сучасної України». Сегмент Фінського консорціуму за підтримки МОН України з реформування системи підвищення кваліфікації керівників ЗП(ПТ)О – учасник (2020-2022).

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (назва модулю, тип модулю, документ, що засвідчує, дата видачі довідки/сертифікату)

 1. Підвищення кваліфікації та стажування за кордоном університет м. Пула (Республіка Хорватія). (120 год, 4 кредити ECTS) Модуль: Інноваційні технології, науково-методичне та інформаційне забезпечення освітнього процесу. Підготовка науковців в Європі. Сертифікат UC № 174/18, травень 2018 р.
 2.  Підвищення кваліфікації і стажування у Варненському вільному університеті ім. Черноризец Храбр, м. Варна (Республіка Болгарія), (120 год. ECTS 4 кредити) шифр курса 18-1-ДФЦ-01-01. Оцінка 6 – «А», сертифікат № С-9111 / 15.09.2018 р.
 3. Підвищення кваліфікації і стажування у Кошицькому технічному університеті (Словацька республіка) 02–09.03.2019 р
 4. Підвищення кваліфікації в ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» м. Київ. (категорія «Завідувачі кафедри ЗВО). Свідоцтво СП № 358360447/2480-20
 5. Підвищення кваліфікації в ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» м. Київ. (категорія «Тьютори-організатори дистанційного навчання)