доповідь С.П. Касьяна на засіданні вченої ради Центрального інституту післядипломної освіти

10 вересня 2019 р. відбулося відкрите засідання вченої ради Центрального інституту післядипломної освіти. Першим питанням вченою радою розглядалося навчально-методичне забезпечення вибіркової складової змісту підвищення кваліфікації кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій і ефективність його використання в освітньому процесі».

Із доповіддю щодо цього питання виступив завідувач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій інституту, кандидат педагогічних наук С. П. Касьян.

У своєму виступі Сергій Петрович звернув увагу на те, що науково-педагогічними працівниками кафедри проведена велика робота щодо методичного наповнення змісту вибіркової складової курсів підвищення кваліфікації розроблено:

сім освітньо-професійних програм підвищення кваліфікації;

десять навчальних планів;

одинадцять робочих навчальних планів;

п’ятдесят п’ять робочих програм по спецкурсам та темам, що забезпечують навчання на курсах підвищення кваліфікації.

Науково-педагогічні працівника кафедри ВОС та ІКТ активно використовують у своїй діяльності сучасні цифрові технології такі як сайти, блоги, цифрові посібники, відкриті освітні ресурси, програмні засоби та електронні платформи.

Вчена рада позитивно оцінила роботу кафедри щодо забезпечення вибіркової складової змісту підвищення кваліфікації кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій і ефективність його використання в освітньому процесі