Завершили навчання на курсах підвищення навчання слухачі категорії «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів» на базі Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

18 червня 2022 р. завершили навчання слухачі навчальних груп слухачів курсів підвищення кваліфікації за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів», куратор-тьютор групи: старший викладач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Мирослав Андрос. Завершила навчання 1 навчальна група, 22 слухачі – представники педагогічного колективу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

Педагогічні працівники закладу вищої освіти навчалися за освітньо-професійною програмою підвищення кваліфікації категорії «Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів) з проблем впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного навчання в освітній процес», яка базується на компетентнісному підході та відповідним робочим навчальним планом із 6 модулів розрахованим на 180 год. / 6 кредитів ЄКТС. Слухачі вдосконалили управлінські, науково-методичні та професійно-фахові компетентності з проблем впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного навчання в освітній процес, загальні і спеціальні компетентності, навчились застосовувати оновлені компетентності в умовах соціальних трансформацій. 

У період дистанційного і очних етапів проходження освітнього процесу слухачі успішно опанували всі теоретичні і практичні матеріали. Онлайн навчання відбувалось на платформі BigBlueButton. Дистанційний етап підвищення кваліфікації в умовах воєнного стану відбувалося в електронному освітньому середовищі ЦІПО на платформі LMS «Adult Learning».

Захист відбувся онлайн на платформі BigBlueButton. Під час якого були успішно представлені всі випускні (підсумкові) роботи, виступи слухачів курсів отримали схвальні відгуки від голови та членів комісій із захисту випускних робіт. До складу комісій із захисту випускних робіт були залучені: 1 доктор наук, професор (Віктор Олійник); 1 кандидат наук, доценти (Світлана Антощук); 1 старший викладач (Мирослав  Андрос).

Щиро вітаємо наших колег з успішним захистом та бажаємо успіхів у професійній діяльності під мирним небом!