КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ЯК СПІВОРГАНІЗАТОР ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА У ВИКЛИКАХ СУЧАСНОСТІ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ»

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ЯК СПІВОРГАНІЗАТОР ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА У ВИКЛИКАХ СУЧАСНОСТІ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ»

22 квітня 2021 року відбулась Усеукраїнська науково-практична конференція “Позашкільна освіта у викликах сучасності: досягнення та вектори розвитку” на базі Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (формат - онлайн, платформа zoom), за участі Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”, Інституту проблем виховання НАПН України.

Співоргазатором виступив ДЗВО “Університет менеджменту освіти”, зокрема - кафедра філософії і освіти дорослих.

Мета конференції: об’єднання науковців та практиків щодо обговорення основних питань функціонування і розвитку позашкільної освіти; популяризація досягнень позашкільної освіти; установлення професійних контактів, збагачення досвіду.

Серед доповідачів - провідні фахівці у сфері упровадження інновацій у системі позашкільної освіти. Робота секцій була присвячена сучасним тенденціям національно-патріотичного виховання учнівської молоді в закладі позашкільної освіти, простору позашкілля для дітей з особливими освітніми потребами, створенню сучасного змісту позашкільної освіти на компетентнісних засадах, системному підходу до формування дослідницьких здібностей і цілеспрямованої діяльності вихованців Малої академії наук України, організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти з використанням дистанційних технологій.

Спікерами відкафедри філософії і освіти дорослих виступили:

На пленарному засіданні:

Просіна Ольга Володимирівна, завідувач кафедри, к.пед.н., доцент із доповіддю “Управління закладом позашкільної  освіти: сучасні тренди, співпраця, проєкти”, у межах якої презентувала:

1) цифровий проєкт, створений представниками кафедри (керівник проєкту - доц. Просіна О.В.; учасники - доц. Ілляхова М.В., доц. Кравчинська Т.С., доц. Скрипник М.І., доц. Швень Я.Л.) - інтерактивний кейс для позашкільників “Навчаймося разом: творчі знахідки викладачів кафедри філософії і освіи дорослих для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти” https://coggle.it/diagram/XjRS8ODnEBVO9DWs/t/інтерактивний-кейс-позашкільників-навчаймося-разом!

2) посібник “Управління закладом позашкільної освіти: сучасні тренди, співпраця, проєкт” (авторський колектив: Просіна О.В., Швень Я.Л., Нестерук, Т.В., Шевченко, Л.М., Радзівілл, А.А., Личак, І.С., Нижник, О.В., Пахомова, І.А., Карлінська, Л.Д.)

3) методичні рекомендації “Навчальні тексти нової природи: творимо, радимо, тренуємо” (Скрипник, М.І., Кравчинська, Т.С., Волинець, Н.П.)

На секціях:

Ілляхова Марина Володимирівна, к.філос.н., доцент, доцент кафедри філософії і освіти ЦІПО ДЗВО УМО із темою “Алгоритм розвитку професійної креативності педагога закладу позашкільної освіти”.

Швень Ярослава Леонідівна, к.психол.н., доцент, доцент кафедри філософії і освіти ЦІПО ДЗВО УМО із темою “Психологічні засади індивідуалізації навчання в закладі позашкільної освіти: тьюторинг, скаффолдинг”.

Тематика конференції об’єднала близько 150 учасників - представників з різних областей України - науковців та практиків з питань розвитку позашкільної освіти загалом, розвитку сучасних наукових підходів та інноваційних практик у реалізації завдань позашкільної освіти з урахуванням політики держави й соціокультурних особливостей регіонів зокрема.