ПЕРШИЙ ЕТАП НАВЧАННЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА ТЕМАТИЧНИМИ КУРСАМИ «КЛЮЧ ДО УСПІХУ: РОЗВИТОК ГНУЧКОСТІ ТА ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ЧЕРЕЗ SOFT SKILLS В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ»

ПЕРШИЙ ЕТАП НАВЧАННЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА ТЕМАТИЧНИМИ КУРСАМИ «КЛЮЧ ДО УСПІХУ: РОЗВИТОК ГНУЧКОСТІ ТА ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ЧЕРЕЗ SOFT SKILLS В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ»

25 березня 2024 року розпочали навчання слухачі курсів підвищення кваліфікації за тематичними  курсами «Ключ до успіху: розвиток гнучкості та лідерських якостей через Soft skills в освітньому процесі». (Куратор-тьютор: доктор філософії, доцент кафедри філософії і освіти дорослих - Шабала Ю.А.).

Автори – розробники освітньо-професійної програми підвищення кваліфікації: Просіна О.В. - кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО; Шабала Ю.А. – доктор філософії, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО.

У межах першого етапу навчання (25.03-29.03.2024 р.) передбачалось розв’язання наступних завдань: удосконалення та оновлення знань і вмінь із правових, управлінських, філософських, теоретико-методологічних, дидактичних, андрагогічних та інших питань забезпечення ефективної професійної діяльності слухачів; отримання нових та вдосконалення наявних знань і вмінь з основних напрямів професійної діяльності, зокрема з питань розвитку гнучкості та лідерських якостей через Soft skills в освітньому процесі; активізація самостійної діяльності, розвиток мотивації професійного вдосконалення та особистісного розвитку слухачів.

Для слухачів курсів підвищення кваліфікації було проведено тимбілдинг (ознайомлення з організацією навчання, його форматом та змістом, особливостями взаємодії суб’єктів освітнього процесу, переліком орієнтовних тем випускних (підсумкових) робіт, методичними рекомендаціями щодо написання випускної (підсумкової) роботи), лекції, тематичні дискусії, практичні завдання, спецкурс за вибором у режимі віддаленого доступу на засадах дистанційних технологій навчання – платформ LMS Adult Learning (AdL), BigBlueButton (ВВВ) (основна), Zoom (резервна), е-дошок Padlet, онлайн-інструментів Google, спільнот у мережі Viber тощо.

Вітаємо колег – представників Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Національного авіаційного університету, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Волинського національного університету імені Лесі Українки, Криворізького національного університету із завершенням першого етапу навчання!