ПРЕЗЕНТАЦІЯ СПЕЦВИПУСКУ МІЖНАРОДНОГО ПЕРІОДИЧНОГО НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ «MODERN ENGINEERING AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES»

ПРЕЗЕНТАЦІЯ СПЕЦВИПУСКУ МІЖНАРОДНОГО ПЕРІОДИЧНОГО НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ «MODERN ENGINEERING AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES»

Шановні колеги!

Кафедра філософії і освіти дорослих ЦІПО пропонує вашій увазі спецвипуск №.31, ч.6 міжнародного періодичного наукового журналу «Modern engineering and innovative technologies» (2024), в якому розкриваються результати наукового дослідження, що проводять науково-педагогічні працівники кафедри філософії і освіти дорослих (ФОД) Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти (ЦІПО) ДЗВО «Університет менеджменту освіти НАПН України та аспіранти за темою: «Теоретико-методичні засади трансформації професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти», що виконується в межах теми науково-дослідної роботи ЦІПО з проблеми: «Трансформація професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (0120U104637 Дата реєстрації: 30-10- 2020).

Метою дослідження, яке реалізують науково-педагогічні працівники та аспіранти кафедри ФОД є теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка варіативних моделей і технологій трансформації професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти. Серед основних завдань, які реалізуються вченими та аспірантами кафедри ФОД - обґрунтувати методологію, теоретичні основи і концепцію дослідження; узагальнити науковий доробок вітчизняних і зарубіжних учених та проаналізувати освітню практику за проблемою дослідження; дослідити організаційно-педагогічні умови і механізми формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету; охарактеризувати теоретикометодичні засади та розробити модель трансформації професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти; розробити, теоретично обґрунтувати та апробувати методичну систему професійного розвитку педагогічних і науковопедагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти; теоретично обґрунтувати та експериментально дослідити зміст, складові та показники психологічного благополуччя учасників освітнього процесу, визначити особливості їх урахування у змісті й процесі підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Важливо зазначити, що результати дослідження, представлені у цьому спецвипуску, мають не лише теоретичну, але й практичну цінність. Розроблені моделі, технології та методичні рекомендації можуть бути використані в системі післядипломної освіти для підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, а також для удосконалення освітнього процесу в цілому.

Автори спецвипуску: Тамара Сорочан – вступ до спецвипуску (ORCID: 0000-0002-4704-2385); Микола Кириченко (ORCID: 0000-0003-1756-9140);  Ольга Просіна (ORCID: 0000-0002-1243-6069); Олексій Самойленко (ORCID: 0000-0002-6374-4168); Марина Ілляхова (ORCID: 0000-0003-3150-5100); Вікторія Маршицька (ORCID: 0000-0002-7072-8844); Андрій Єрмоленко (ORCID:  0000-0003-3048-7844); Юлія Шабала (ORCID: 0000-0001-5696-3939); аспіранти: Олена Білоножко (ORCID: 0000-0001-9845-0277); Олександр ГрицанЯніна Гончаренко (ORCID: 0000-0003-2702-7847); Наталія Обручнікова (ORCID: 0000-0001-5347-4574); Богдан Фещак (ORCID: 0009-0000-1989-0523).

Науковий доробок авторів доступний для широкого кола наукової громадськості за посиланням: https://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/view/meit31-06/meit31-06

Сподіваємось, що наукові здобутки будуть сприяти активізації трансформаційних процесів в освіті та знайдуть реальне втілення в практичній площині у процесі організації підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників.

Дякуємо всім, хто причетний до видання даного номеру журналу і запрошуємо освітян і науковців до подальшої співпраці в рамках освітньої та наукової діяльності ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України!