ПРОВЕДЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ МАЙСТЕРНІ: «ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ» У РАМКАХ МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВИСТАВКИ «ОСВІТА ТА КАР’ЄРА – 2024»

ПРОВЕДЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ МАЙСТЕРНІ: «ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ» У РАМКАХ МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВИСТАВКИ «ОСВІТА ТА КАР’ЄРА – 2024»

26 квітня 2024 року було організовано та проведено  комунікативну майстерню: «Шляхи вдосконалення соціально-педагогічної взаємодії учасників освітнього процесу» у рамках Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2024».

Організатори заходу: кафедра філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Співорганізатори: Білоцерківський фаховий коледж сервісу та дизайну та ВСП «Технологічний фаховий коледж Дніпровського державного технічного університету».

Модератором заходу виступив Андрій Єрмоленко, доцент кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти, кандидат політичних наук, доцент.

Мета заходу: презентація та обмін науково-практичним досвідом діяльності адміністрацій та педагогічних колективів щодо вдосконалення механізмів соціально-педагогічної взаємодії між учасниками освітнього процесу у сприянні покращенню якості освіти та розвитку позитивного соціального середовища в закладах освіти.

Зміст: вдосконалення соціально-педагогічної взаємодії учасників освітнього процесу є важливим завданням для покращення якості освіти та сприяння особистісно-професійному розвитку здобувачів освіти. Досягнення цієї мети включає:

1. Створення сприятливого навчального середовища, де кожен учасник освітнього процесу почуває себе комфортно та впевнено.

2. Інтерактивне освітнє середовище, що створює можливості для спільного вирішення завдань, обміну думками та співпраці над проектами, сприяє підвищенню рівня взаємодії між здобувачами освіти та педагогами.

3. Покращення комунікативних навичок учасників освітнього процесу, що сприяє розвитку ефективного спілкування та взаєморозуміння.

4. Використання сучасних цифрових технологій: відеоконференцій, електронних платформ для спільної роботи, онлайн-форумів, систем управляння, тощо може сприяти збільшенню обсягу та якості спілкування між учасниками освітнього процесу.

Комунікативна майстерня розпочала свою роботу з презентації на тему: «Колаборативне навчання: співпраця у процесі освітніх трансформацій».

Спікер: Ольга Просіна, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент.

Колаборативне навчання відіграє ключову роль у процесі сучасних освітніх трансформацій. Цей метод навчання акцентує увагу на спільній роботі здобувачів освіти, коли вони разом досліджують, обговорюють та вирішують різноманітні завдання та проблеми.Така співпраця сприяє розвитку критичного мислення, комунікативних навичок та здатності до ефективної роботи в команді, що створює атмосферу взаємодопомоги та взаєморозуміння, та сприяє більш повному засвоєнню матеріалу та розвитку творчих здібностей. Особливо важливим є взаємонавчання, обмін досвідом, орієнтовані на розвиток готовності до життя в умовах постійних трансформацій.

Наступна тема заходу була «Мовні конструкти у забезпеченні ефективної взаємодії учасників освітнього процесу».

Спікер: Марина Ілляхова, доцент кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти, кандидат філософських наук, доцент.

Саме мовні конструкти відіграють ключову роль у забезпеченні ефективної взаємодії між учасниками освітнього процесу. Вони є не лише засобом комунікації, але й інструментом для створення сприятливого середовища навчання та співпраці. Мовні конструкти грають важливу роль у забезпеченні успішної взаємодії між учасниками освітнього процесу, сприяючи створенню позитивного та підтримуючого середовища для навчання та розвитку.

Проблему «Особливостей соціально-педагогічної взаємодії різних категорій учасників освітнього процесу» розкрив Андрій Єрмоленко, доцент кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти, кандидат політичних наук, доцент.

Освітнє середовище включає в себе різні категорії учасників, такі як педагоги, здобувачі освіти, батьки та адміністрація. Кожна з цих категорій має свої особливості, які впливають на соціально-педагогічну взаємодію в освітньому середовищі. Соціально-педагогічна взаємодія різних категорій учасників освітнього процесу є ключовим елементом успішної освіти. Вона сприяє створенню сприятливого середовища для навчання та розвитку, підтримці взаєморозуміння та співпраці між всіма учасниками. У сучасному світі цифрова комунікація стала не тільки невід'ємною частиною нашого повсякденного життя, але й важливим інструментом для спілкування, роботи та навчання. Інновації в галузі цифрової комунікації дозволяють нам легко обмінюватися інформацією з будь-якої точки світу, спілкуватися в реальному часі та спільно працювати над проектами. Однак, разом з перевагами цифрової комунікації існують проблеми та ризики. Однією з проблем є перевантаження інформацією та відволікання від основних завдань через постійний доступ до різноманітних онлайн-ресурсів. Крім того, інформаційний шум може ускладнювати сприйняття важливої інформації та призводити до сплутування. За розвитком цифрової комунікації стоїть ризик порушення приватності; залежність від соціальних мереж, негативний вплив медіа та поширення фейкової інформації. Це може призвести до відчуття соціальної ізоляції, зниження самооцінки та впливу на психічне здоров'я.

Практичним досвідом реалізації цього напряму поділилася Анастасія Денисова, заступник директора Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну з навчальної роботи, доктор філософії у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. Тема виступу: «Цифрова комунікація в сучасному світі: інновації, проблеми та ризики».

Завершальним виступом комунікативної майстерні була презентація досвіду впровадження автоматизованої системи управління в освітню діяльність закладу фахової передвищої освіти. Доповідав автор ідеї і розробник – Леонід Олійник, директор ВСП «Технологічний фаховий коледж Дніпровського державного технічного університету», кандидат фізико-математичних наук, доцент. Тема виступу: «Автоматизована система управління освітньою діяльністю закладу фахової передвищої освіти».

Автоматизована система управління освітньою діяльністю закладу фахової передвищої освіти – це інноваційний інструмент, спрямований на оптимізацію та ефективне керування всіма аспектами освітнього процесу. Завдяки цій системі, адміністрація може здійснювати моніторинг навчального процесу, розподіляти ресурси, контролювати фінансові потоки та аналізувати дані для прийняття стратегічних рішень. Вона сприяє підвищенню ефективності навчання, покращенню комунікації між всіма учасниками освітнього процесу, зростанню якості освіти та забезпечує стабільну роботу закладу в умовах сучасного освітнього середовища.

Виступи спікерів викликали зацікавленість в учасників заходу, велись жваві дискусії та обговорення проблемних питань в контексті заявленої теми.

Отже, вдосконалення соціально-педагогічної взаємодії учасників освітнього процесу включає: створення сприятливого середовища, використання інтерактивних методів співпраці, розвиток комунікативних навичок та використання сучасних технологій. Ці підходи сприяють покращенню якості освіти та сприяють розвитку здобувачів освіти як особистостей.

Переглянути запис заходу можна на Ютуб-каналі ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за покликанням: https://youtu.be/alJ_bdUqgIA?feature=shared

Дякуємо спікерам та учасникам заходу за активну співпрацю! До нових зустрічей!