СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ З ІНСТИТУТОМ ПЕДАГОГІКИ В РАМКАХ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ З ІНСТИТУТОМ ПЕДАГОГІКИ В РАМКАХ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

У рамках освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації викладачів та методистів кафедр, центрів (лабораторій) і структурних підрозділів закладів ППО за профілем «Природничо-математичний» (куратор-тьютор і організатор зустрічі - Ярослава Швень, кандидат психологічних наук, доцент) відбулась зустріч у форматі науково-практичної конференції (zoom) з Дариною Васильєвою, старшим науковим співробітником Інституту педагогіки НАПН України, кандидатом педагогічних наук, учителем математики вищої категорії, автором низки підручників і посібників з математики для закладів загальної середньої освіти.

Мета зустрічі - рефлексивний обмін досвідом слухачів курсів з практиком природничо-математичних дисциплін, а також елемент співпраці кафедри філософії і освіти дорослих ДЗВО “Університет менеджменту освіти” з Інститутом педагогіки в рамках освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації.

Під час презентації Дарина Васильєва презентувала слухачам низку сучасних освітніх проєктів для педагогів природничо-математичних дисциплін. Зокрема, актуалізувала питання організаційного супроводу уроків з елементами дослідницької діяльності, сучасний підхід до розробки уроків математики з елементами STEM, інноваційні підходи впровадження елементів сінгапурської системи навчання математики, упровадження змішаного навчання математики. Також слухачам було презентовано авторські публікації, вебінари, проєкти для розвитку в системі неформальної та інформальної освіти.

Науково-практична конференція продовжилась у форматі презентацій слухачів курсів для обміну професійного досвіду впровадження сучасних технологій навчання вчителів природничо-математичних дисциплін в умовах змішаного навчання.

Даний формат науково-практичної конференції закцентував потребу у подальшій співпраці кафедри філософії і освіти дорослих з Інститутом педагогіки як у межах освітнього процесу, так і спільної участі в наукових заходах.