Відбувся вебінар «Тьюторинг індивідуального супроводу професійного розвитку педагогічних працівників»

Відбувся вебінар «Тьюторинг індивідуального супроводу професійного розвитку педагогічних працівників»

У рамках проведення Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар'єра – 2021» кафедра філософії і освіти дорослих ДЗВО “Університет менеджменту освіти” презентувала вебінар «Тьюторинг індивідуального супроводу професійного розвитку педагогічних працівників» у форматі інтервізійної платформи досвіду фахового супроводу професійного розвитку педагогічних працівників з метою актуалізації концепту тьюторингу в освіті дорослих (zoom, youtube).

Вебінар був спрямований на виконання підтеми НДР «Теоретико-методичні засади  трансформації професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти» у межах комплексної науково-дослідної роботи Центрального інституту післядипломної освіти «Трансформація професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти» ( № 0120U104637) (2020-2025 рр.). 

Мета вебінару - розкрити актуалітети тьюторського супроводу професійного розвитку педагогічних працівників.

Завдання вебінару:
          1. Охарактеризувати сутність і технології тьюторського супроводу професійного розвитку педагогічних та науково-педагогічних працівників в умовах відкритої освіти.
          2. Розкрити особливості тьюторського супроводу педагогічних та науково-педагогічних працівників в умовах онлайн/дистанційного підвищення кваліфікації.
          3. Презентувати тьюторський супровід творчої діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників як ресурс їхнього особистого розвитку в умовах відкритого університету післядипломної освіти.
          4. Представити кращі вітчизняні та зарубіжні практики застосування технологій тьюторингу індивідуального супроводу професійного розвитку педагогічних працівників.

Цільова аудиторія: педагогічні, науково-педагогічні працівники закладів освіти усіх рівнів.

Апробовано формат інтервізійної платформи як інноваційної взаємодії в онлайн режимі у горизонтальній площині: обмін досвідом, “рівні між рівними”, інтеракція в колі професійної спільноти із співмодераторами в умовах взаємопідтримки.

Презентаційні доповіді висвітлили низку актуальних проблем з тьюторингу в освіті дорослих, зокрема:

1. Що таке тьюторинг?

Просіна О. В., к.п.н, доцент, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

2. Тьюторський супровід професійного розвитку педагогів: зарубіжні практики

Пуховська Л. П., д.п.н., професор кафедри філософії і освіти дорослих ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

3.Онлайн підвищення кваліфікації: нотатник андрагога

Скрипник М. І.,к.п.н, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Кравчинська Т. С., к.п.н, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Волинець Н. П., ст. викладач  кафедри філософії і освіти дорослих ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

4. Творчо-дослідницький проєкт «30 років – 30 уроків»: ідеї для тьюторства та індивідуальної підтримки педагогів

Федорова Ю. В., завідувач науково-методичної лабораторії виховної роботи і формування культури здоров’я Комунального закладу “Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського”, кандидат педагогічних наук

5. Методичний супровід професійного розвитку вчителів мистецтва (на матеріалі Всеукраїнського пілотного експерименту з інтегрованого навчання у 5 класі)

Масол Л. М., к.п.н., професор кафедри філософії і освіти дорослих ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

6. Алгоритм професійного розвитку педагога

Ілляхова М. В., к.філос.н, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

7. Психологічні засади індивідуалізації навчання: тьюторинг

Швень Я. Л.,к.психол.н, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

8. Проблеми мережевого етикету в контексті тьюторського супроводу професійного розвитку педагогів

 Самойленко О. О., к.п.н, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

9. Роль тьютора-методиста в процесі становлення молодого педагогічного працівника закладу позашкільної освіти

  Просіна О. В., к.п.н, доцент, завідувачка кафедри філософії і освіти дорослих ДЗВО «Університет менеджменту освіти»,  Чмир С. І., аспірантка ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

10. Тьюторський супровід учнів з дислексією в закладах освіти

Просіна О. В., к.п.н, доцент, завідувачка кафедри філософії і освіти дорослих ДЗВО «Університет менеджменту освіти»,  Будагян А. С., студентка психологічного факультету Економіко-гуманітарної Академії, м. Варшава

Вебінар розміщено для перегляду: https://youtu.be/TVlJI2N8c-c