ВІТАЄМО КОЛЕГ, ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ (КОЛЕДЖІВ, ТЕХНІКУМІВ)  (на базі Одеського коледжу транспортних технологій)

ВІТАЄМО КОЛЕГ, ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ (КОЛЕДЖІВ, ТЕХНІКУМІВ) (на базі Одеського коледжу транспортних технологій)

26 червня 2021 року завершили навчання викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів) (на базі Одеського коледжу транспортних технологій (куратори-тьютори – доц. В.В.Маршицька, ст. викл. Махновець Ю. А.).

За період дистанційного і очного етапів проходження освітнього процесу слухачі курсів успішно поглибили та оновили знання щодо сучасної філософії освіти, етичних засад професійної діяльності, оновлення нормативно-правового забезпечення системи національної освіти, удосконалили інтегральну компетентність, опрацювали спецкурси, активно спілкувалися і обмінювалися досвідом у веб-середовищі, чаті і під час науково-практичної конференції.

Отримані нові знання та власний професійний досвід були реалізовані у широкому спектрі тем випускних робіт та презентовані на захисті. Слухачі курсів розкрили ряд особливостей викладання спеціальних дисциплін з використанням інноваційних та інтерактивних технологій, застосуванням міжпредметних зв’язків при підготовці фахівців, розвитку технічної творчості студентів, реалізації компетентнісного підходу при підготовці фахових молодших бакалаврів технічних спеціальностей. Не залишилися поза увагою проблеми комунікації викладачів і студентів під час дистанційного навчання, профілактики та запобігання конфлікту інтересів у освітньому середовищі, професійної етики, застосування інноваційних підходів у фізичному вихованні студентів коледжу.

Актуальними та змістовними виявилися презентації випускних (творчих) робіт слухачів, у яких було розкрито найактуальніші теми у забезпеченні освітнього процесу закладів фахової передвищої освіти: інноваційні маркетингові комунікації як елемент позиціонування закладу освіти на ринку освітніх послуг, академічна доброчесність науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти, використання інтерактивних методів при викладанні предметів, впровадження інноваційних технологій при викладанні дисциплін, організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання та змішаного, організація комплексної системи безпеки готелів у сучасних умовах, проєктна діяльність в закладі освіти, сучасні методи і форми контролю знань студентів тощо. Під час виступів та презентації випускних (творчих) робіт слухачі отримали схвальні відгуки від голови і членів комісії (проф. Сорочан Т. М., доц. Козенко Р.В., ст. викл. Махновець Ю. А.; проф. Пуховська Л.П., доц. В.Г.Пугач, доц. М.В.Ілляхова, доц.О.О.Самойленко, доц. В.В.Маршицька)

Щиро вітаємо наших колег і бажаємо успіхів у життєво-професійній діяльності!