Студенти практиканти Національного Авіаційного Університету – майбутні магістри-психологи рекомендують

 

Здобувачі вищої освіти денної форми навчання:

 1. Вплив батьків на формування я-концепції дитини»
 2. Діагностика та корекція тривожності студентів першокурсників у процесі адаптації
 3. Розвиток почуття самоефективності студентської молоді
 4. Рекомендації щодо діяльності психолога з розвитку ціннісного самоставлення особистості
 5. Методичні рекомендацій щодо супроводу цифрової компетентності як складової діяльності майбутніх психологів
 6. Методичні рекомендації як розвинути емоційний інтелект.

 

Здобувачі вищої освіти заочної форми навчання:

 1. Методичні рекомендації щодо діяльності практичного психолога з викладачами та студентами з метою формування толерантності.
 2. Рекомендації батькам, які впливають на розвиток самооцінки дітей дошкільного віку.
 1. Рекомендації щодо щодо діяльності практичного психолога з проблеми психологічної готовності вчителя до роботи в інклюзивному класі.
 2. Рекомендаціх щодо підвищення самооцінки особистості
 3. Саморегуляція як основа корекції поведінки особистості
 4. Стрес та карантин