13 жовтня відбулося засідання із теми «Психодіагностика дослідження проблеми психологічного професіоналізму керівних і педагогічних кадрів»

13 жовтня відбулося засідання спільної з Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти Науково-дослідної лабораторії психології професіоналізму із теми «Психодіагностика дослідження проблеми психологічного професіоналізму керівних і педагогічних кадрів». 

Програма засідання:

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ

 

                                                                                                                                 

 ПРОГРАМА

засідання Науково-дослідної лабораторії психології професіоналізму із теми

«Психодіагностика дослідження проблеми
психологічного професіоналізму керівних
і педагогічних кадрів» 

13 жовтня 2015 року

Рівне

 

 

 

Мета дослідження НДЛ психології професіоналізму: розроблення та апробація технологій психологічної підготовки фахівців до професійної діяльності в умовах змін, спрямованих на розвиток майстерності й професіоналізму фахівців, досягнення вершин у професії (професійного «акме»), забезпечення можливостей самореалізації особистості у професійній діяльності.

Завдання дослідження проблеми психології професіоналізму:

1) на основі аналізу основних теоретико-методологічних підходів до розвитку особистості фахівців у процесі професійної діяльності обґрунтувати сукупність узагальнених положень психології професіоналізму в річищі системної методології, зокрема, її психологічного її аспекту;

2) дослідити сучасний стан професіоналізації педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти;

3) дослідити специфіку, основні тенденції, проблеми та психолого-педагогічні чинники розвитку професіоналізму педагогічних працівників;

4) побудувати та апробувати модель інноваційного процесу розвитку особистості професіонала в умовах післядипломної освіти;

5) підготувати психологічно обґрунтовані методичні рекомендації щодо розвитку професіоналізму педагогічних працівників в умовах післядипломної педагогічної освіти.

Учасники засідання НДЛ:

Члени НДЛ та зацікавлені проблемою дослідження педагогічні працівники.

Місце проведення:     аудиторія №3.

Відкриття засідання.

  • Бондарчук Олена Іванівна, професор, доктор психологічних наук, завідувач кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
  • Гавлітіна Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, проректор із наукової роботи, доцент  кафедри  філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

 «Коло ідей» для науково-практичних розробок НДЛ:

Теоретичний аналіз сутності складових та критеріїв професіоналізму.
Бондарчук Олена Іванівна, професор, доктор психологічних наук, завідувач кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Ювенальна зрілість – показник освітнього професіоналізму.
Смольська Людмила Миколаївна, доцент, кандидат психологічних наук, доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Професійні кризи керівників освітніх організацій як чинник розвитку професіоналізму.
Москальова Алла Степанівна, доцент, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Особливості діагностики та корекції професійно важливих якостей освітян засобами комп’ютерних технологій.
Киричук Валерій Олександрович, доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Професіоналізм як системна властивість особистості.
Цимбалюк Іван Миколайович, доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Коучинг у розвитку професіоналізму фахівців в умовах післядипломної педагогічної освіти.
Нежинська Олена Олександрівна, доцент,кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Теоретико-методологічні проблеми формування професіоналізму педагогічних працівників.
Ковбасюк Тетяна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти  Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Психолого-педагогічні аспекти формування професіоналізму сучасного фахівця.
Шпичак Інна Петрівна, старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Модель «навчання через досвід» як ефективна форма розвитку професіоналізму педагогічних працівників.
Лютко Оксана Михайлівна, кандидат філософських наук,доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Становлення професіоналізму практичного психолога. 
Шевчук Юлія Сергіївна, старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Компетентнісний підхід до впровадження ціннісних орієнтирів у дошкільну освіту.
Гурнік Людмила Василівна, доцент кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Психологічна компетентність як запорука становлення професіонала.
Вронська Вікторія Миколаївна, старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Дискусійна зала з теми «Теорія і практика розвитку професіоналізму педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти».

Казакова Світлана Володимирівна, магістр психології,старший викладач кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Антонюк Лілія Володимирівна, методист кабінету інноваційної діяльності  та науково-дослідної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Абрамович Тетяна Вікторівна, методист кабінету-центру практичної психології та соціальної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Глущук Наталія Олександрівна, завідувач Здолбунівського районного методичного кабінету Здолбунівської районної ради.

Гурнік Людмила Василівна, доцент кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Мельник Юлія Василівна, старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти, завідувач кабінету-центру практичної психології та соціальної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Мельникович Галина Григорівна, старший викладач кафедри методики змісту освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Мельничук Ольга Григорівна, старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Панкевич Світлана Олександрівна, старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Папуша Владислав В’ячеславович, старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Регеза Оксана В’ячеславівна, завідувач методичного кабінету відділу освіти Костопільської  райдержадміністрації.

Фадєєва Наталія Володимирівна, старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Презентація та колективне обговорення програми дослідно-експериментальної роботи на концептуально-діагностичному етапі  з теми «Психологічні засади розвитку професіоналізму педагогічних працівників в умовах післядипломної педагогічної освіти».

 Гавлітіна Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, проректор із наукової роботи, доцент  кафедри  філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

 

Контакти

Рівненський обласний інститут                            ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

післядипломної педагогічної освіти,                    e-mail: kafedra.psychology@gmail.com

вул. Чорновола, 74,

м. Рівне

Україна

33028

e-mail: kabidndr@gmail.com

blogger: ukraina7moya.blogspot.com

Антонюк Лілія Володимирівна 64 96 70