ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Всеукраїнському фестивалю науки

22 травня 2024 р. відбулася ХІІІ Міжнародна науково-практична конференції «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах воєнного стану» в межах співпраці з МОН України, присвячена Всеукраїнському фестивалю науки. Співорганізаторами конференції виступили: заклади й установи Міністерства освіти і науки України й Національної академії педагогічних наук України: ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (кафедра психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології і кафедра психології управління Центрального інституту післядипломної освіти), Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України (лабораторія організаційної і соціальної психології), ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Національний медичний університет імені О. О. Богомольця а також зарубіжні партнери: Католицький Університет в Ружомберку (Словацька Республіка) Люблінський Католицький Університет імені Іоанна Павла ІІ (Республіка Польща), Університет Імені Яна Длугоша в м. Ченстохова (Республіка Польща).

Робота конференції розгорталася за такими напрямами:

• Психологічні особливості підготовки психологів в умовах війни в Україні.

• Психологічний супровід освіти дорослих в умовах війни.

• Підготовка психологів до забезпечення психологічного здоров’я персоналу організації в умовах війни.

• Підготовка фахівців у закладах вищої освіти в умовах воєнного стану та повоєнний період: проблеми та перспективи.

З вітальними словами виступили: Інна ОТАМАСЬ – проректор з наукової роботи та цифровізації ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри професійної і вищої освіти (м. Київ, Україна), Тамара СОРОЧАН – директорка Центрального інституту післядипломної освіти, В’ячеслав СУПРУН – директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат економічних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України, Лауреат Державної премії України в галузі освіти, (м. Київ, Україна), Людмила КАРАМУШКА – заступниця директора Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків, дійсна членкиня (академік) НАПН України, доктор психологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, Президент Української асоціації організаційних психологів і психологів праці (м. Київ, Україна), Ольга ФЛЯРКОВСЬКА – начальниця відділу психологічного супроводу та соціально-педагогічної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», старша дослідниця, кандидатка педагогічних наук , Маріола МІРОВСЬКА– завідувачка кафедри соціальної політики, соціальної роботи та туризму Факультету соціальних наук Гуманітарно-Природничого Університету імені Яна Длугоша в Ченстохові, доктор педагогічних наук (габілітований), професор (м. Ченстохова, Республіка Польща).

Модератором конференції виступила Олена БОНДАРЧУК – завідувачка кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор психологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України (м. Київ, Україна)

Ключові доповіді на конференції було презентовано такими спікерами:

Маріана ТКАЛИЧ, доктор психологічних наук, професор, директор дослідницької лабораторії Рейтинг Лаб, (м. Київ, Україна), яка проаналізувала результати дослідження особливостей довіри різних верств населення України у співвіднесенні із соціальним капіталом під час війни.

Ірина СНЯДАНКО, доктор психологічних наук, професорка, завідувачка кафедри теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна), яка в своїй доповіді проаналізувала психоаналітичний погляд на травму та специфіку її прояву під час війни.

Віктор ГЛАДУШ, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри спеціальної педагогіки Педагогічного факультету Католицького університету в Ружомберку, Словацька республіка, Барбора КОВАЧОВА, докторка філософії, доцентка, завідувачка кафедри спеціальної педагогіки Католицького університету в Ружомберку, Словацька республіка (Словацька республіка), які розкрити основні підходи та особливості психолого-педагогічної готовності вчителя ЗЗСО до навчання учнів з проявами диспраксії.

Алла ВОЗНЮК, докторка психологічних наук, професорка, завідувачка кафедри психології Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, (м. Суми, Україна) яка в своїй доповіді розкрила зміст, напрями, форми психолого-організаційного супроводу підвищення кваліфікації фахівців в умовах воєнного стану (з досвіду роботи комунального закладу Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Кіра ТЕРЕЩЕНКО, докторка психологічних наук, провідна наукова співробітниця лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України (м. Київ, Україна) Володимир ІВКІН, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління і проєктного менеджменту Навчально-наукового Інституту менеджменту і психології  НАПН України, (м. Київ, Україна), які проаналізували зв’язок толерантності до невизначеності з психічним здоров’ям та благополуччям освітнього персоналу в умовах воєнного стану.

Сергій РУДЕНКО, доктор медичних наук, доцент кафедри педіатрії післядипломної освіти, НМУ імені О. О. Богомольця, (м. Київ, Україна), який у своїй доповіді висвітлив проблеми та перспективи підготовки медичних психологів до інтегрального супроводу розвитку дітей шкільного віку.

Людмила ХАРЛАЙ, кандидатка технічних наук, доцентка, Київський фаховий коледж зв’язку, магістрантка кафедри психології та особистісного розвитку ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (м. Київ, Україна), яка охарактеризувала процес адаптації здобувачів освіти перших курсів закладів фахової передвищої освіти в умовах змішаного навчання в кризовій ситуації.

Тетяна РОЖНОВА, кандидатка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри педагогіки, адміністрування та спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», (м. Київ, Україна), яка розкрила теоретичні та практичні аспекти управління професійно-творчим розвитком майбутніх фахівців в умовах магістратури.

Олена БОНДАРЧУК, доктор психологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти»(м. Київ, Україна), в доповіді якої було висвітлено ключові складові технології підтримки психологічного благополуччя освітян в умовах війни.

Дафна МАКСИМОВ ШАРОН, освітній психолог, міжнародний експерт з роботи з травмою та посттравмою у дітей та підлітків, Керівник міжнародного проєкту Хібукі-терапія, керівник Благодійних реабілітаційних центрів допомоги дітям та сім'ї KinderVelt, здобувач PhD з психології ДЗВО «УМО» (Ізраїль), яка схарактеризувала теоретичну модель трансформації травмівних переживань молодших школярів методом хібукі-терапії та практичні аспекти її застосування у процесі надання психологічної допомоги.

У межах конференції було проведено майстер-клас «Образ майбутнього змінює актуальні дії: практика екофасилітативної допомоги в сучасних умовах» (ведучі – Павло ЛУШИН, доктор психологічних наук, професор кафедри освітніх фундацій, Монтклерський державний університет (США), голова ГО УАЕПД, автор екофасилітативного підходу; Яна СУХЕНКО, кандидатка психологічних наук, професорка кафедри психології та особистісного розвитку ДЗВО «УМО», заступниця голови ГО УАЕПД, навчаюча екофасилітаторка, супервізорка).

У роботі конференції в цілому взяло участь понад 200 учасників – освітян і психологів із різних регіонів України та зарубіжних країн (Польща, Ізраїль, Словацька республіка, США), які високо оцінили як організацію, так і змістові аспекти конференції.

Запис пленарного засідання конференції розміщено на каналі YouTube ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=nO368du3FpQ

Готується збірник матеріалів конференції, який буде розміщено на сайті УМО. Слідкуйте за новинами!

Віримо в себе, ЗСУ, наш народ, Україну! Разом до перемоги!