УПЕРШЕ В ІСТОРІЇ УМО

23 квітня 2021 р. у разовій спеціалізовані вченій раді ДФ 26.455.005ДЗВО «Університет менеджменту освіти» відбувся захист дисертації Павлюк Оксани Дмитрівни на тему «Психологічні умови розвитку лідерських якостей учнів ПТНЗ» на здобуття ступеня PhD з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія». Науковий керівник – Бондарчук Олена Іванівна,  доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Перед початком роботи ради ректор УМО, Кириченко Микола Олексійович, член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, доктор філософії, професор кафедри філософії і освіти дорослих привітав членів разової спеціалізованої вченої ради та присутніх і вказав на історичне значення події – адже захист з психології у разовій спеціалізовані вченій раді відбувся вперше в історії УМО.

Вітаємо здобувача PhD та її наукового керівника з успішним захистом і зичимо творчих успіхів на ниві психологічної науки!

Зі складом ради та перебігом процедури захисту можна ознайомитися на сайті УМО за посиланням http://umo.edu.ua/df-26455005