відбулися виїзні тематичні курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Психологічне забезпечення управління персоналом організацій»

З 18 лютого по 1 березня 2019 року відбулися виїзні тематичні курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Психологічне забезпечення управління персоналом організацій», що були організовані Центральним інститутом післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (кафедра психології управління, завідувач – проф. О. Бондарчук, куратор – проф. О. Горова) на базі факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича. В основу курсів покладено творчий доробок лекторів (проф. О. Бондарчук, проф. О. Горова, доц. І. Євтушенко, проф. Л. Карамушки, доц. Т. Грубі та ін.), які висвітлили психологічні засади управління персоналом організацій у складних умовах сьогодення. Цікавими, змістовними і затребуваними виявилися спецкурси проф. Л. Карамушки, доц. Т. Грубі, доц. І. Євтушенко та ін.

Поєднання ефективного навчання персоналу, підвищення кваліфікації та мотивації професійно-особистісного розвитку науково-педагогічних працівників університету, сприяло опануванню актуальних психологічних проблем управління персоналом організацій як сфери професійних інтересів слухачів. Слухачі курсів відзначили актуальну тематику курсів не лише безпосередньо в галузі психології управління, але й інших навчальних модулів, зокрема щодо експірієнс-технологій в освітньому процесі (проф. Т. Сорочан), використання медіаосвітніх технологій в освітньому процесі (доц. В. Дивак, доц. Л. Кондратова), інноваційних форм і сучасних підходів до управління розвитком у сфері вищої освіти (проф. Н. Клокар, проф. В. Супрун). Привернула увагу й віртуальна кафедра андрагогіки, створена в ЦІПО, (проф. В. Сидоренко та ін.) як потужна медіа платформа освіти дорослих.