ЛЕКЦІЯ АКАДЕМІКА БИКОВА В.Ю.

На підставі Меморандуму про співпрацю між Державним закладом вищої освіти «Університет менеджменту освіти» і Департаментом освіти і науки Київської обласної державної адміністрації 24 вересня 2019 року професор кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій доктор технічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України Биков Валерій Юхимович провів лекцію в групах підвищення кваліфікації, що навчаються на кафедрі менеджменту освіти та права на тему: «Комп’ютерно-технологічна платформа освіти і науки суспільства 4.0».

Окрім слухачів курсів підвищення кваліфікації були запрошені керівники закладів загальної середньої освіти Київської області, науково-педагогічні працівники кафедр відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій і менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти.

У своєму виступі академік Биков В.Ю. зосередився на питаннях впливу бурхливого розвитку цифрових технологій на життя суспільства в умовах четвертої технологічної революції та чітко окреслив завдання системи освіти щодо формування компетенцій людини майбутнього.

Усі присутні відмічали актуальність та важливість питань для розвитку освіти, які висвітив у своїй лекції академік Биков В.Ю.

Дякуємо Валерію Юхимовичу за змістовну та цікаву лекцію!