Надруковано збірку матеріали доповідей учасників Всеукраїнського практичного онлайн-вебінару «Психологічна служба освіти перед викликами сьогодення: технології та методи роботи»

У збірці подано матеріали доповідей онлайн-вебінару з нагоди 30-річчя утворення психологічної служби системи освіти України в умовах післядипломної освіти
https://drive.google.com/file/d/1bzF4abxsXPS5mHPdIQkNOzVyptIb8q4Z/view

Видання містить результати практичних напрацювань фахівців психологічних служб, працівників інклюзивно-ресурсних центрів, соціальних педагогів системи освіти і спрямоване на допомогу фахівцям, які надають кваліфіковану допомогу особам в умовах трансформаційних змін суспільства, складних життєвих ситуаціях, у період пандемії COVID-19 тощо.

Збірник призначено практичним психологам, соціальним педагогам закладів освіти всіх рівнів; здобувачам PhD у галузі психології; персоналу Інклюзивно-ресурсних центрів, Ресурсних центрів інклюзивної освіти, Центрів професійного розвитку педагогічних працівників, а також тим, хто цікавиться сучасним станом розробки психологічних технологій та методів та їх застосування в освітній практиці сьогодення.