Шевякова Н.Л. Методологічні аспекти формування емоційних й вольових компонентів регуляції діяльності майбутніх учителів

У статті висвітлюються особливості розвитку емоційно-вольової регуляції майбутніх учи- телів. Обґрунтовуються методологічні напрями формування та розвитку емоційно-вольової регуляції студентів в умовах вищого…

Шмигель Н.Е. Психология телесности и телесно ориентированная психотерапия: теоретический и практический аспекты работы с телом

Статья посвящена телесной границе как феноменальному объекту. В статье рассматрива- ется различие между реальными и виртуальными границами телесности. Последние основаны на субъективном, феноменальном восприятии.…